10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Biryay Ders Kitabı Cevapları 2020-2021- Sayfa 53-54


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – Biryay Ders Kitabı Cevapları 2020-2021- Sayfa 53-54

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz hikâyenin teması ve konusu nedir?

Kahramanlık- Hz Ali’nin İslam uğruna yaptığın kahramanlık

2. Cenknameden yola çıkarak Hz. Ali’nin kişilik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Kahraman, korkusuz, İslam uğruna mücadele eden, inançlı,

3. Cenknamedeki zaman ve mekân hakkında bilgi veriniz.

Zaman: Peygamberimiz zamanı
Mekan: Medine, Mağrip diyarı
Metinde dar mekan olarak: mescit var. Ejderhanın olduğu kuyu.

4. Okuduğunuz metne göre Hz. Ali kimlerin Müslüman olmasını sağlamıştır.

Mağrip memleketi halkının Müslüman olmasını sağlamıştır.

5.Okuduğunuz cenknamede dikkat çeken özelliklerden biri de olağanüstülüklerdir. Bu metindeki olağanüstülüklere örnekler veriniz.

Ejderhanın iki yüz bin askeri ağzından çıkan ateşle yakması
Ejderhanın ateşine karşı Hz. Ali’nin Zülfikar’ı tutması, Zülfikar’dan ateş çıkıp ejderhanın ateşine karşı koyması.
Zülfikar’ın tek başına devlerle savaşması

6. Vezir Şemun’un yardım için çağrılan Müslümanlara saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Vezir Şemun’un, gücünü kaybetme korkusu.

7. Metindeki temel çatışma nedir? Açıklayınız.

Olağanüstü güçler ve zorluklarla mücadele

Metinden öğüt verici ve ders çıkarıcı nitelikteki anlatımlara örnekler veriniz.

9. Okuduğunuz cenknameye göre ejderha, dev gibi kavramlar neyi temsil etmektedir? Hazreti Ali’nin bunlara karşı nasıl bir misyonu vardır?

İnsanların baş edemeyeceği olağanüstü zorluklar, engelleri temsil ediyor olabilir. Hz. Ali, bu zorlukları aşma gücüne sahip inançlı, cesaretli, kahraman biridir.

Okuduğunuz halk hikâyesinde farklı türden fiilimsilerin olduğu cümleler bulunuz. Bulduğunuz cümleleri yazarak fiilimsileri ve aldıkları ekleri belirtiniz.

Biçare Kerem abdal kıyafetinde olup gazel söylemeye başladı. Kız bakıp gördü ki bir hoşça abdal gazel söylüyor. Kız, Kerem’in yanına gelirken Kerem ağzını bir yağlık ile bağladı. Kız Kerem’e dedi ki; “Ne istersin?”, Kerem dedi: “Bu yerde kâmil diş çeker var imiş, onu isterim” dedi. Kız, anasına dedi ki: “Şu yiğidin dişini çek, çektirecekmiş.” dedi. Annesi Kerem’in başını dizi üzerine koyup biçare Kerem kızın yüzüne baktığı saat aklı başından gidip kadın kerpeteni alıp “Hangi dişindir?” diye sual etti. Kerem Bey bir sağlam diş gösterdi. Kadın dişini alıp Kerem’e dedi: “Oğlum, senin dişin sağlamdır, ancak senin meramın diş çektirmek değil!” deyip Kerem gene ağzına bir yağlık tutup, meğer o yağlık nişan yağlığıymış.

söylemeye: isim-fiil

bakıp, koyup, gelirken, gidip, alıp, deyip, tutup, : zarf-fiil

baktığı,, olduğunu : sıfat-fiil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.