12. Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Türk aydınının Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte Anadolu insanına yönelmesinin sebepleri neler olabilir?

Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet’le birlikte Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, Anadolu’ya yönelmişlerdir.
Daha önceki dönemlerde edebi eserlerde Anadolu ve Anadolu halkının ihmal edilmesi
Milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak
Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak
Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek…

• Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında kaleme alınan edebî eserlerin dil özellikleri nelerdir?

Sade, süssüz, yalın bir dil kullanılmıştır.

• Atatürk ilke ve inkılaplarına Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk dönemlerinde neden sıklıkla yer verilmiştir?

Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet’le birlikte Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, Atatürk ilke ve inkılaplarını desteklemek, topluma benimsetmek amacıyla…

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(Y ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk yıllarında edebî eserlerde işlenen temalar arasında

“kölelik” önemli bir yer tutar.

• ( Y ) Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınan edebî eserlerde Anadolu coğrafyası pek görülmez.

• ( D ) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında Millî Edebiyat zevk ve anlayışı geçerliliğini korumuştur.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, toplumumuzun Tanzimat’tan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Örneğin Hep O Şarkı’da Abdülaziz dönemini, Bir Sürgün’de II. Abdülhamit dönemini ve Jön Türkler’i, ……………..adlı romanında Mütareke Dönemi İstanbul’unun bozukluk ve çöküntülerini, …………..adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarında aydın-halk ilişkilerini işlemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Panorama, Yaban

B) Nur Baba, Ankara

C) Hüküm Gecesi, Kiralık Konak

D) Sodom ve Gomore, Yaban

E) Panorama, Ankara

 

1996-ÖYS

cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkilerinden biri değildir?

A) Halkın dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması

B) Eşitlik anlayışının yaygınlaşması

C) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi

D) Bireye verilen değerin artması

E) Din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin tarafsız kalması

1999-ÖSS

cevap: E

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Anadolu coğrafyası ve insanı, edebî eserlerde sıklıkla işlenmiştir.

B) Atatürk ilke ve inkılaplarını destekleyen metinlere de yer verilmiştir.

C) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark giderek artmıştır.

D) Milleti oluşturan değerler farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alınmıştır.

E) Millî edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren eserler yazılmıştır.

cevap: C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.