I. Göktürk Devleti (552 – 659)

I. Göktürk Devleti (552 – 659) 

Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir.

Türk adını ilk kez kullanan  Türk devletidir. (İlk kez Türk adını kullanmışlardır.)

Göktürkler, Asya Hunları’ndan sonra Türk boylarını ikinci kez bir bayrak altında toplamıştır. Başkenti Ötüken’dir,  kurucusu Bumin Kağan’dır.

Bumin Kağan, ülkeyi “Doğu”-“Batı” şeklinde ikiye ayırmış ve Batı’nın yönetimini de kardeşi İstemi Yabgu’ya vermiştir.

( Bu sisteme İkili Yönetim denmektedir. Bu sisteme göre ülke, doğu ve batı olarak ikiye ayrılırdı.)

Devlet Mukan Kağan döneminde en parlak devrini yaşamıştır.

Göktürkler İpek Yolu için ise Çin, Bizans ve Sasanilerle mücadele etmişlerdir.

Çin baskısı ve iç karışıklıklar nedeniyle devlet zamanla zayıflamış , 582’de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış; Doğu Göktürk Devleti 630’da, Batı Göktürk Devleti ise 659’da Çin egemenliğine girmiştir.

 Kürşad Ayaklanması (639)

630-680 yılları arasında 50 yıl esaret dönemi yaşamışlar, bu dönemde bağımsızlık için isyan etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi 639 tarihli Kürşad Ayaklanması’dır.

639 yılında gelişen bu bağımsızlık hareketinde, Kürşad ve 39 arkadaşı Çin esaretine son vermek için Çin sarayını basmış, ancak çıkan mücadelede isyancıların tümü öldürülmüştür.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.