2016-2017 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 31-32

turked-12sinif-lider1.    Yazar neden böyle bir metin yazma ihtiyacı duymuştur? Açıklayınız.

Yazar geçmişte yaşadığı bir olayı okuyucuyla paylaşmak ihtiyacı duyduğu için bu metni yazma ihtiyacı duymuştur.
2.    Metin yazarının okuyucuya ulaştırmak istediği ileti nedir? Bu ileti hangi anlam birimleri etrafında oluşturulmuştur? Belirleyiniz.
Metnin iletisi: Edebiyatçılar, işgal altındaki yurdumuzdaki halkın kurtuluş mücadelelerine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Bu düşünce paragraflarda çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.

Yazarın eşi Zekeriya’nın hapse atılması

İzmir’in işgalinin diğer yazarlar üzerindeki etkisi

Yazarların dergi çıkarırken ortaya koydukları milli irade,

Yazarın derginin imtiyazını alarak gösterdiği cesaret ve fedakarlık

gibi düşünceler ayrı paragraflarda ele alınmıştır.
3.    Yazar olayların anlatımında kronolojik sıraya dikkat etmiş midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Kronolojik sıraya dikkat edilmiştir. Önce İzmir’in işgali, sonra yazar ve aydınların bu işgale bir halk tepkisi oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sırasıyla anlatılmıştır.
4.    Ülkemizin verdiği bağımsızlık mücadelesi, günümüz edebiyat eserlerinde işlenmekte midir? Söyleyiniz.
Evet, işlenmektedir. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesini anlatan eserler günümüzde de yazılmaktadır.
5.    Yazarın yaşadığı dönemin sosyal gerçekliğiyle metnin ana düşüncesi arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Evet, yazarın yaşadığı dönemin sosyal gerçekliğiyle metnin ana düşüncesi arasında bir ilişki vardır. Bağımsızlık mücadelesi ile ilgili anılar ve olaylar her zaman ilgi görmüş yazarda kendi çevresindeki olayları esere konu olarak seçmiştir

6.    Yazarın işlediği ana düşünce resim, heykel, sinema ve tiyatro gibi sanat dallarıyla ifade edilebilir mi? Yaşadığımız dönemden örnekler vererek tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
6-Evet, yazarın ele aldığı ana düşünce resim, heykel, sinema, tiyatro gibi sanat dallarıyla ifade edilebilir. Günümüzde de Kurtuluş Savaş ı konusu bir çok dalda ele alınmakta özellikle tiyatro ve sinema bunların başında gelmektedir.

7.    Metnin hangi düşünce çevresinde yazıldığını belirleyiniz.
Metin “milli irade” düşüncesi çerçevesinde yazılmıştır.
8.    Metindeki terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeleri ve bu kelimelerden yola çıkarak metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını aşağıda verilen tabloda uygun yerlere yazınız.

Metindeki terimler: dergi, mecmua, imtiyaz, gazete, makale…

Metindeki kavramlar: heyecan, merak, suç, siyaset, macera, matem, bağımsızlık…

Metindeki gündelik hayatla ilgili ifadeler: adım adım, rıhtım, çarpışma, haber, fırtına….

Metnin bağlı olduğu gelenek: Cumhuriyet Dönemi nesrinin dil ve anlatım geleneğine uygun yazılmıştır.

9. Sabiha Sertel’in fikrî ve edebî yönünün “İzmir’in İşgali” adlı metinle olan ilişkisini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

9-Sabiha Derviş Sertel (1895 – 2 Eylül 1968), Türk gazeteci, yazar.
Gazeteciliği meslek olarak benimsemiş ilk Türk kadın yazardır.[kaynak belirtilmeli] Türkiye’de feminizmin öncüleri arasında sayılır. Sol görüşlü bir yazardır.
Türk basın tarihinde önemli bir isim olan Zekeriya Sertel’in eşidir.
Kitapları
Tevfik Fikret – Mehmet Akif Kavgası (1940)
Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi (1946)
Roman Gibi (1969)
Gazeteciliğe eşiyle birlikte Büyük Mecmua adlı haftalık dergiyi çıkararak başladı. Halide Edip’in başyazarı olduğu ve Falih Rıfkı, Köprülüzade Fuat, Reşat Nuri, Faruk Nafiz, Ömer Seyfettin gibi aydınların yazılar yayınladığı Büyük Mecmua’da, kadın sorunlarına eğilen yazılar yazdı. 1917 yılında ilk çocuğu Sevim dünyaya geldi.
Sayfa 32

1.    Yazar, ressamla lokantacının hikâyesini niçin anlatmıştır?
1- Yazar, okuyucuya iletmek istediği düşünceyi daha iyi anlatmak için lokantacı ve ressam arasındaki olayı örnek göstermiştir.

2.    Metni oluşturan anlam birimlerini söyleyiniz. Bu anlam birimleri hangi ana düşünce etrafında ve nasıl birleşmiştir? Açıklayınız.
2-Metin paragraflardan oluşmuştur. Paragraflar, metnin ana düşüncesini desteklemektedir.

3.    Yazar, ressam ve lokantacıyla ilgili bir hikâye anlattıktan sonra bu hikâyeye bağlı olarak hangi düşünceleri ortaya koymuştur?

3-Yazar, sanat ve edebiyatın bir birikim,  belli bir sürecin ürünü olduğunu ortaya koyuyor.

4.    Metnin ana düşüncesi günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

4-Evet, metnin ana düşüncesi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Çünkü sanatın kültür ve anlayış birikimi olduğu günümüzde geçerliliğini koruyan bir düşüncedir.

5.    Siz olsaydınız yazarın dile getirdiği ana düşünceyi başka hangi iletişim araçlarıyla ifade ederdiniz?

Bu soruyu kendiniz cevaplayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.