12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- (2016-2017) İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme – Sayfa 122-123)

2. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider
Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme – Sayfa 122-123

2.  Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?

A)  Günlük konuşma dilini dışlama


B)  Konu, öykü ve olayı şiirin bünyesinden silmek isteme


C)  Duygu ve çağrışıma önem verme


D)  Bilinçaltına eğilme ve her türlü sınırlayıcılıktan kaçınma


E)  Halkın yaşam alanlarına ve kültürel değerlerine yönelmeCEVAP: E3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.


•  ikinci Yeni şairlerinin düşünsel arka planlarını
VAROLUŞÇU düşünürlerin
görüşleri,


estetik arka planlarını ise 
SÜRREALİZM ve DADAİZM sanat
anlayışla­rı etkilemiştir.


•  Soyutlama eğilimi, betimleyici tavrı, klasik cümle yapısını bozan tutumu ve
kullandığı imgelerle ikinci Yeni şiiri, divan şiirindeki 
SEBK-İ
HİNDİ
 akımına
benzer.SAYFA 1234.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış
ise “Y” yazınız.


• İkinci Yeni şiiri imgeci bir şiirdir. ( D )


• İkinci Yeni şiiri daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap eder.
(D )


•  İkinci Yeni şairleri şiirin diğer sanatlarla ilişkisine karşı çıkarlar. (Y )


• İkinci Yeni şiirinin şahıs kadrosu genellikle mitlerin gizemli dünyasından
seçilir. (Y )

5.  Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Yeni Şiiri’yle ilgilidir?

A)  Folklorün şiire düşman görülmesi


B)  İçeriğin biçimden daha çok önemsenmesi


C)  Nükte ve tekerlemeden yararlanılması


D)  Sıradan insanın günlük dertlerinin şiire konu olması


E)  Ahlaki endişelerin gözetilmesiCEVAP: A6.  Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın eserlerinden biri değildir?


A)  Üvercinka


B)  Sevda Sözleri


C) Göçebe


D) Şapkam Dolu Çiçekle


E) Yerçekimli Karanfil


CEVAP:E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir