Türklerin Orta Asya’dan Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Göçlerin Nedenleri

★    Orta Asya’nın olumsuz iklim koşulları (kuraklık-bozkır) (Coğrafî)

★    Hayvan hastalıkları ve meraların azalması (Coğrafî-Ekonomik)

★    Nüfus artışına bağlı olarak yaşam alanlarının yetersizliği (Sosyal)

★    Çin ve Moğol gibi dış güçlerin baskısı (Siyasî)

★    Yeni yerler bulma arzusu (özgürlüklerine düşkün olmaları) (Siyasî)

★    Boylar arasındaki mücadeleler (Siyasî)

★    Cihan hâkimiyeti mefkûresi (Gaza Anlayışı) (Siyasî)

 Göçlerin Sonuçları

★    Orta Asya kültürü dünyanın değişik bölgelerine yayılmıştır.

★    Türk kültürü farklı kültürlerle kaynaşmıştır.

★    Yeni Türk devletleri kurulmuştur.

★    Yeni göç dalgalarına neden olmuşlardır. {Ör: Kavimler Göçü (MS 375)}

★    Göçler Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir