İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Kavimler Göçü

KPSS Hazırlık Konu Anlatımı :İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kavimler Göçü (375)

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra HunlarKaradeniz’in kuzeyine doğru gelmişler, bu bölgede yeni bir göç hareketi başlamıştır.

Batı’ya doğru gelişen bu göçler sonucunda Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar gibi Germen topluluklar da Avrupa’nın içlerine doğru göç etmişlerdir.

Dünya tarihinin bu en büyük kitlesel göç hareketine “Kavimler Göçü” adı verilmektedir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Roma İmparatorluğu 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. (Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.)

İlkçağ sona ermiş, Ortaçağ başlamıştır.

Avrupa’da krallık rejimi zayıflamış, feodalite (derebeylik) ortaya çıkmıştır.

Kilisenin etkisiyle Avrupa’da Skolâstik düşünce egemen olmuştur.

NOT: Skolâstik Düşünce: Ortaçağ Avrupası’nda kilisenin öğretilerini içeren, aynı zamanda bilimi reddeden bir anlayıştır.

Avrupa’nın siyasî, ekonomik ve sosyal yapısı değişmiştir.

Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve yeni devletlerin temelleri atılmıştır.

Avrupa’da bir Hun devleti kurulmuştur. (Avrupa Hun Devleti)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.