İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Asya Hun Devleti

 Asya Hun Devleti  (Büyük Hun Devleti) (M.Ö. IV. yy – M.S. 216)

  • Hunlar hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır.
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. (Bilinen ilk teşkilâtlı Türk devleti)
  • Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.
  • Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir, (federatif yapı)
  • Merkezi Ötüken olan devletin kurucusu Teoman’dır.
  • Teoman özellikle Çin üzerine akınlar yapmış, ilk Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi’ni yaptırmıştır, (yaklaşık uzunluğu 8.851 km.’dir.)
  • Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni ‘ipek Yolu” ticareti olmuştur.
  • Büyük Hun Devleti’nde en parlak dönem Mete Han döneminde yaşanmıştır.Oğuz Kağan Destanı’nda “Oğuz Han”la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır.

Mete Han döneminde teşkilâtlanmaya çok önem verilmiştir.  Mete Han döneminde:

★    İlk devlet teşkilâtı oluşturulmuştur.

★    İlk kez Türk siyasî birliği sağlanmıştır, (boylar birliği federasyonu)

★    İlk kez “İkili Yönetim” sistemi ile “Kurultay” (Danışma Meclisi) oluşturulmuştur.

★    İlk düzenli ordu teşkilâtı kurulmuştur.

★    Orduda “Onlu Sistem” oluşturulmuştur.
Mete Han’ın tahto çıkış tarihi olon M.Ö. 209 yılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.
Mete Han Çin’e birçok sefer düzenlemiş ama Çin toplumu içerisinde asimile olmamak için Çin’e yerleşmemiş, sadece Çin’i vergiye bağlamıştır, (ekonomik amaçlı)

Mete Han’ın ölümünden sonra, özellikle Ki-ok döneminden itibaren Çin politikasının (entrikalar) da etkisiyle devlet parçalanma sürecine girmiş ve halkın önemli bir bölümü batıya göç etmiştir. Bu gelişme beraberinde Kavimler Göçü’ne yol açmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.