10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 145 Nova Yayınları 2015-2016

Zemanta Related Posts ThumbnailAnonim Halk Şiiri ile İlgili Değerlendirme Soruları

Türkü ve manilerle ilgili sorular ve cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Türküler BENT ve KAVUŞTAK olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
• Mâniler 7’li  hece ölçüsüyle söylenir
• Türküler, anonim olduğu gibi SÖYLEYENİ BELLİ olanlar da vardır.

2. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mâni” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur.
D) İlk iki dize, son iki dize ile ölçü ve kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.
(ÖYS-1990)
3. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının bir ürünü değildir?
A) Mâni B) Koşma C) Türkü D) Destan E) Ninni
4. Türkülerin özelliklerini defterinize yazınız.
5. Mâni çeşitlerini söyleyiniz.

Mani çeşitleri:

Düz mani (tam mani): Tek dörtlükten oluşur, 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

Kesik mani (Cinaslı mani): İlk dizesi 7 heceden azdır. Genellikle cinaslı uyak kullanılır.

Artık mani (yedekli mani) dört dizeye iki dize daha eklenmesiyle oluşan manilerdir. Uyak düzeni aaxaxa şeklindedir.

Deyiş: Karşılıklı söylenen manilerdir. Karşılıklı söylenen manilerde maniden önce isim belirtilirse bunlar “karşı-beri” adını alır.
6. Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konular kullanılması
B) İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılmasıZemanta Related Posts Thumbnail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.