11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Sayfa 116

Zemanta Related Posts Thumbnail

Lider Yayınları 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 116

2. Metne göre Fecr-i Âtî Topluluğu ne zaman ve nasıl kurulmuştur?
20 Mart 1909’da Hilal Matbaası’nda toplanan Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Fuat Köprülü, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib gibi isimler yeni bir hareket başlatmayı planlar. Sonradan Ahmet Haşim de bu harekete katılır.

Topluluğun adını önce Sinayı Emel (Emelin zirvesi) koymak istediler. Fakat karşı çıkıldı. Fecr-i Ati (Geleceğin şafağı, Geleceğin doğuşu) isminde karar kılındı.

Topluluk önceleri ayrı bir “Fecr-i Ati” adında bir dergi çıkarmayı düşünürler. Fakat Servet-i Fünun dergisinde kendilerine bir bölüm tahsis edilince yeni dergi çıkarmaktan vazgeçip burada yazmayı tercih ettiler. Böylece Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 24 Şubat 1910’da Servet-i Fünun dergisinde yayımlanır. Fecr-i Ati edebiyatı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan bu bildiriyle başlar.
Fecr-i Ati topluluğu ve özellikleri için bakınız.

3. Metne göre topluluğun şiir adına ortaya koyduğu yenilikler nelerdir?
Edebiyat-ı Cedide’nin özelliklerini devam ettirmişlerdir. Sanatın şahsi ve muhterem  (kişisel ve saygıdeğer) olduğuna inanmışlardır. Arapça ve Farsça sözcükler kullanmışlar, birleşik sıfatlar fazlaca yer vermişler. Dilde sadeleşmeye yönelmemişler ağır bir dil kullanmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir