10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 121 Nova Yayınları 2015-2016

Zemanta Related Posts Thumbnail

10. sınıf Türk edebiyatı Nova Yayınları cevapları – 15. yüzyıl divan şairi Ahmet Paşa’nın murabbasının özellikleri ve murabba ile ilgili sorular

c) Şiirde yer alan “felek” imgesinasıl kullanılmıştır?

“Feleğin zehri” olarak kullanılmış. “Zehir” sözcüğü acı, keder anlamında kullanılmış. Felek ise baht, talih, kader, dünya anlamlarındadır.

ç) Murabbadaki imge ve söz sanatları şiire nasıl bir katkı sağlamıştır.

Murabbadaki imgeler ve söz sanatları şiirin anlamının daha etkileyici olmasını sağlamıştır.

  1. d) Şiirde şairin adının geçtiği dörtlüğü bulunuz. Ahmet Paşa’nın dörtlükte kendi adını kullanma nedenini açıklayınız.

Şairin adı şiirin son dörtlüğünde geçmektedir. Ahmet Paşa kendi adını mahlas olarak kullanmıştır.

  1. Şiirin temasının evrensel ve insana özgü olan bir gerçekliği nasıl dile getirdiğini belirtiniz. Şiirde aşk teması, acı çektiren ve karşılık vermeyen bir sevgiliye karşı duyguların ifadesi olarak işlenmiştir.
  2. Şair duygularını dile getirirken çevresindeki dünyayla ilgili izlenim, sezgi, gözlem ve kişisel duyarlılıktan nasıl yararlanmıştır?

Şair; izlenim, sezgi, gözlem ve duyarlılıklarını duygusal bir söyleyiş ve bakış açısıyla dile getiriyor. Aşk temasını çeşitli imgelere ve benzetmelerle işliyor.

  1. Şiirin yan anlam bakımından zengin midir?

Şiir, yan ve mecaz anlam bakımından zengindir.

  1. Şiirde dile getirilen duygunun günümüz şiirlerinde ve şarkı sözlerinde de kullanılıp kullanılmadığını örneklerle açıklayınız.

Şiirde dile getirilen duygu, günümüz şiirlerinde ve şarkı sözlerinde de kullanılmaktadır.

  1. Şiirde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin altını çiziniz. Bunların şiirde kullanılma nedenini belirtiniz.

Şiirde kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler: Zülf, hay, hak, heva, illa, nuş, niş, cefa, ağyar, gam, vaz, vasl, cihan, nâm, nâme, came, felek, semen­sây, bî­serü bî­pây, pâymâl, zülf­i semen­sâ, sağar, har, dilber, diriğ, yar, hercai, dildar, serbâz, demsâz, serv, âb­ı revân, sûz… Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimelere fazlaca yer verilmiştir.

  1. a) Ahmet Paşa’nın dile getirdiği duyguları hissettiğiniz oldu mu? Belirtiniz.

Kendiniz cevaplandırınız.

  1. b) Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.

Kendiniz cevaplandırınız.

  1. Ahmet Paşa hakkındaki araştırmalarınız ve kitabınızdaki şiirden yararlanarak şairin edebî ve fikrî yönüyle ilgili değerlendirmelerinizi belirtiniz. Onun bu özellikleriyle şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Fatih devrinin en büyük şairi olan Ahmet Paşa, döneminde Sultanu’ş Şuara (şairler sultanı) unvanını almıştır. Kaside alanında başarılıdır. Şiirlerinde başarı aşkı işler. Buradaki murabbada da beşeri aşk işlenmiştir.. Ahmet Paşa, dönemin konuşma dilini şiirlerine yansıtmıştır. Bu şiirinde tekrar edilen “vay, eyvah, gönül” kelimeleri de dönemin konuşma dilinde kullanılan ifadelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.