11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114

11turkedlider1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Servet-i Fünûn edebiyatını etkileyen sos­yal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklayınız (birinci grup). Servet-i Fünûn Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını, incelenen metinlerden yola çıkarak belirleyiniz (ikinci grup). Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.

 

2. Etkinlik: Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının Tanzimat Dönemi edebiyatından ayrılan yönlerini maddeler hâlinde belirleyerek ulaştığınız sonuçları aşağıda verilen tabloya maddeler hâlinde yazınız.

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması  TIKLAYIN

3. Etkinlik: Servet–i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının dil anlayışını aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

Servet-i Fünun sanatçıları eserlerinde ağır, süslü bir dil kullanmışlardır. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara, neredeyse hiç duyulmamış ifadelere yer vermişlerdir.

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.