11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113

11turkedlider11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Lider Yayınları sayfa 113 – Ölçme ve Değerlendirme sorularının devamı

2. Servet-i Fünûn romanı için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Konu ve karakter seçimine dikkat edilmiştir.
B) Psikolojik tahliller geniş yer tutar.
C) Dili Arapça ve Farsça sözcüklerden kurulmuş tamlamalarla yüklü ağır bir dildir.
D) Kişisel konular ve kişilerin iç dünyalarından çok toplumsal konular üzerinde durulmuştur.
E) Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

CEVAP: D
3. En büyük özlemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun çağdaş medeniyet düzeyine yükselmesidir. Bunun da Batı’daki fen ve teknolojinin ülkeye kazandırılmasıyla gerçekleşeceğine inanır. Ona göre en önemli var­lık insandır. Ülkenin geleceğini gençlikte görür, onlara ve çocuklara büyük bir sevgi ve içtenlikle yönelir. Çocuklar için ilk kez şiirler yazan sanatçıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya UŞAKLIGİL
B) Cenap Şehabettin
C) Tevfik Fikret
D) Mehmet Rauf
E) Mehmet Âkif ERSOY

CEVAP: C

4. Edebiyatımızda realizm akımının romandaki en önemli temsilcisidir (I) Dili, hikâyelerinde daha yalındır. (II) Roman kişileri genellikle aydın tabakadandır. (Ill) Roman konularını genellikle Anadolu’nun çeşitli yerlerinden seçmiştir. (IV) Eserlerinde sosyal sorunları ele almak gibi bir amacı yoktur. (V)
Halit Ziya UŞAKLIGİL ile ilgili yukarıdaki paragrafta verilen numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: C
5. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûncular içinde roman türünde ve HALİT ZİYA UŞAKLIGİL ve MEHMET RAUF öne çıkan yazarlar olmuştur.

esereslertirme113

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.