11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112

11turkedliderI 4. Etkinlik: Tanzimat Dönemi romanlarından “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” ile Servet-i Fünûn Dönemi romanlarından “Aşk-ı Memnu”yu aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız. Yaptığınız karşılaştırma sonucunda hangi romanı teknik bakımdan daha başarılı bulduğunuzu gerekçesiyle açıklayınız.

Dil Felatun Bey ile Rakım Efendi

Yazıldığı döneme göre dili daha sadedir.

Aşk-ı Memnu

Oldukça ağır bir dili vardır. Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Tema Yanlış Batılılaşma YASAK AŞK
Olay örgüsü Felatun Bey’in önceleri zevk ve eğlenceyle geçen günleri zaman geçtikçe tükenir  ve Felatun Bey sonunda her şeyini kaybeder. Adnan Bey’in mutlu ve huzurlu yuvası genç karısı ile züppe yeğeninin ahlaksızlıkları yüzünden dağılır.
Anlatım tarzı Yazar olayların akışını keserek okuyucuyal bilgi vermektedir, Yazar duygularını gilzemez. Romantizmin etkisi görülmektedir. Realizmin etkisi vardır. Yazar olaylara müdahale etmez nesnel bir tutum takınır, taraf tutmaz.

Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•  Servet-i Fünûn romanında toplumsal konular ele alınmamıştır. ( Y )
•  Servet-i Fünûn romancıları sosyal hayatı eserlerine tasvir düzeyinde yansıtmıştır. ( D )
•  Servet-i Fünûn romanında vakalar Anadolu’nun değişik kentlerinde geçer. ( Y )
•  Servet-i Fünûn romancılarının gözleme ağırlık vermiş olmaları, roman türünde hayal gücünün etkisi bakımından olumlu bir sonuç doğurmuştur. ( G )
•  Servet-i Fünûn sanatçıları “toplum için sanat” ilkesine bağlıdır. ( Y )
•  Servet-i Fünûn romanlarının tekniği sağlamdır. ( D )
•  Servet-i Fünûn Dönemi sanatçıları devrin siyasal baskıları nedeniyle gazetecilik, tiyatro gibi alanlara pek fazla eğilmemişlerdir. ( D )

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.