11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111

11. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevaplarını en doğru şekilde vermeye çalışıyoruz. Lider Yayınları 111. sayfa cevaplarını aşağıya ekledik. Amacımız çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak, yaptığınız etkinlikleri kontrol ederek varsa eksiklerinizi görmenizi konuyu daha iyi anlamanızı sağlamak. Derslerinizde başarılar dileriz.

Metnin anlatıcısını ve anlatıcının bakış açısını aşağıdaki tabloya yazınız.

liderted111

15. Metinden tasvir ve tahlil cümlelerine örnekler bularak bu cümlelerin belirgin özelliklerinin neler olduğunu belirleyiniz.

Metinde Bihter’in ruh halini betimleyen cümleler:
Bu düşüşü bağışlatacak hiçbir şey bulamıyordu. Üstelik bundan bir küçük mutluluk bile bekleyemezdi. Kocasına karşı ….
Bu odadan kaçıyor…. Bir hafta içinde o düşüşün….Yoksa hiçbir şey…
O olayı herkes biliyor da….

Anlama Yorumlama
1.  İncelediğiniz metin hakkındaki (tema, kişiler, zaman ve mekân) düşüncelerinizi kısaca yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2.  Metinde anlatılan olayların günümüzde yaşanması mümkün müdür? Niçin?

2) Metinde anlatılanların günümüzde yaşanması mümkündür. Çünkü anlatılan kişi ve olaylar gerçeğe uygundur.

3.  Metnin ait olduğu geleneği ve bu geleneğin özelliklerini yazınız.
3) Ait olduğu gelenek: Servetifünun edebiyatı roman  geleneği
Geleneğin nitelikleri: Dil ağır ve süslüdür.
Bireysel konular ele alınır.
Realist bir anlayışla kaleme alınır.
Güçlü bir gözlem ve etkili betimlemeler vardır.
Roman kahramanları genellikle karamsar, yalnız problemli kişilerdir.
Olaylar genellikle konak, yalı gibi kapalı alanlarda geçer.

4. Okuduğunuz bu metin hangi edebi akıma bağlı kalınarak yazılmıştır?
4)Bu metin realizm akımına bağlı kalınarak yazılmıştır.

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.