11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110

11turkedlider11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Lider Yayınları 110 Sayfa Cevapları (2015-2016)

6. Roman kişileri ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

6) Adnan Bey Bihter’e gönülden bağlıdır. Bir dediğini iki etmez. Bihter Adnan Bey’i seviyor gibi görünmektedir. Fakat Behlül’le yasak aşk yaşar. Behlül ise Bihter’le yaşadığı yasak aşktan sıkılmıştır ve ondan kurtulmak ister. Nihal, Behlül’e duyduğu hayranlığın aşka dönüştüğünü sonradan anlar. Beşir ise Nihal’i sevmektedir. Aslında olayları yöneten asıl güç Firdevs Hanım’dır.

Roman kişilerinin temel özellikleri:

Adnan Bey: İyi niyetli, evine ve çocuklarına bağlı bir babadır.

Bihter: Hırslı ve zenginlik düşkünü, ahlaken zayıf olan bir kadın.

Behlül: Eğlenceye düşkün ahlak bakımından Adnan Bey’le zıt özelliklere sahip bir genç.

Nihal: Sinirli, aşırı duygusal bir kız

Beşir: Hasta, zayıf, içine kapanık bir uşak

Firdevs Hanım: Para ve zenginlik için kızını kullanan, çıkarcı, açgözlü duygusuz bir anne.

7. Metin kişilerinin olay örgüsündeki işlevlerini belirleyiniz.

7) Metin kişilerinden olayların akışına en çok yön veren Firdevs Hanım’dır. Kızını planlar yaparak Adnan Bey’le evlendirmesindeki amaç Adnan’ Bey’in zenginliğinden yararlanmaktır. Olaylarda Firdevs Hanım’dan sonra etkili olan diğer karakterler Bihter ve Behlül’dür. Adnan Bey, Nihal, Beşir edilgen kişilik sergileyen kişilerdir.

8. Metin kişileri metnin yazıldığı dönemi yaşayan gerçek kişiler midir yoksa kurgusal kişiler midir? Gündelik hayatta bu kişilere benzer kişilere rastlanabilir mi? Niçin?

8) Metin kişileri, metnin yazıldığı dönemi yaşayan gerçek kişiler değildir. Bunlar, dönemin belli kesimlerinde yaşayan insanların birer örneğidir.  Metindeki kişilerin benzerlerine günümüzde de rastalanabilir.

9. Metinde geçen mekânları ve bu mekânların özelliklerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.

Metinde geçen mekanlardan biri denizdir. Burada sandal gezintileri yapılır. Adnan Bey, Firdevs Hanım’ı ve Bihter’i burada tanır. Olayların geliştiği mekan Adnan Bey’in konağıdır.

10. Belirlediğiniz mekânların metindeki işlevini açıklayarak bu mekânların gerçekçi olup olmadıklarını söyleyiniz.

10) Göksu. Adnan Bey’in aldandığı, kandırıldığı bir mekan olarak karşımıza çık aktadır.

Konak ve konağın içindeki eşyalar kişilerin karakter özellikleriyle uyumlu olarak verilmiştir.

11. Metindeki zaman olgusunu belirleyiniz. Belirlediğiniz zaman olgusu ile metnin yazıldığı dönem arasında ne tür bir ilişki vardır? Açıklayınız.

11) Romanda anlatılan olayların gerçekleştiği zaman dilimi 19.yüzyılın sonlarıdır. Romanda kronolojik zaman kullanılmıştır. Olaylar birbirini takip eder niteliktedir. Romanda tarihsel ifadelere açık bir şekilde yer verilmemiştir. Aşk-ı Memnuda önemli olan figürler arasındaki duygusal yaklaşmalar ve uzaklaşmalardır. Bundan dolayı Aşk-ı Memnu’daki zaman içseldir. Yani romanın hareketi fiziki olarak değil, kişilerin çatışmaları ve gerilimleriyle kendini gösterir.

Romanda duyguların yoğunlaştığı zaman dilimi gecedir. Romanda geçen süre iki yıldır. Ama yazar, roman kahramanlarını daha iyi tanıtabilmek için geri dönüşler yaparak onların çocukluk gençlik günlerini de anlatır.

12. “Aşk-ı Memnu” adlı romandan alınan yukarıdaki metnin yapı ve anlam bakımından kendi içinde bir bütünlük oluşturmakta mıdır? Niçin?

12) Roman yapı ve anlam bakımından kendi içinde bir bütünlük oluşturmaktadır.

13. Metnin teması sizde bir gerçeklik duygusu uyandırdı mı? Niçin?

13) Metnin teması insana özgü bir gerçeklik duygusu uyandırıyor. Metinde anlatılan olay ve kişilera günlük hayatta karşılaşabileceğimiz türdendir.

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir