11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98

11turkedlider11. sınıf Türk edebiyatı dersi lider yayınları sayfa 98 cevapları

Servet-i Fünun Dönemi hikayelerinden Ferhunde Kalfa (Halit Ziya Uşaklıgil) hikayesi ile ilgili sorular.

1. “Ferhunde Kalfa” adlı hikâyenin olay örgüsünü bularak şemalaştırın. Metnin olay örgüsünün, üze­rine kurulduğu beş temel olayı tespit ediniz. Bu olayların Ferhunde Kalfa’nın iç dünyasındaki tesirlerini sırasıyla belirleyiniz.

BEŞ TEMEL OLAY

  1. Hasna’ya görücüler gelmesi
  2. Hasna’nın anne ve babasının Ferhunde’ye bakarak bir şeyler fısıldamaları
  3. Fenhunde’nin efendisinden evlilik belgesi alması
  4. Hasna’nın evlendikten sonra değişmesi
  5. Sabit’in doğması, büyüyüp evlenmesi

2. Metindeki başkişiler kimlerdir? Yazar bu kişilere olay örgüsü içinde nasıl bir işlev yüklemiştir?

Metindeki baş kişiler şunlardır: Ferhunde, Hasna, Sabit ve Hasna’nın babası
3. Ferhunde’nin Hasna ile birlikte büyümüş olması ev halkının gözünde ona nasıl bir değer yüklen­mesine sebep olmuştur?

Ferhunde ve Hasna birlikte büyüdüklerinden ev halkı onları kardeş gibi görmüş, Hasna’ya alınanların biraz daha hafifi Ferhunde’ye alınmıştır.
4. Ev halkının Ferhunde’yi “evin kızı gibi” görmesi ile Ferhunde’nin evde kendine yüklediği değer arasında nasıl bir farklılık vardır?

Ev halkı kendisini kızı gibi görmüş olsa da Ferhunde’nin beklemekten, umutlanmaktan başka çaresi yoktur. İçinde bulunduğu ortam gereği birlikte yaşadığı insanlara tam anlamıyla hizmet etmek durumundadır.  Bunları yaparak kendisinin de hayallerinin gerçekleşeceğini ümit etmektedir.
5. Ferhunde’nin yaşamını şekillendiren temel faktörler nelerdir? Bu açıdan Ferhunde ile Hasna arasındaki farkları belirleyiniz.

Ferhunde zengin bir Osmanlı ailesinde hizmetçilerin kalfasıdır. Eh halkı tarafından evin kızı görülse bile bulunduğu sosyal statü gereği Hasna ile eşit değildir. Sadece Hasna’yla kardeş gibi yaşamalarından dolayı ona ev halkı tarafından ayrıcalık tanınmıştır. Ferhunde bu ayrıcalığın kendisine kattığı değerin farkındadır ve Hasna olmasa bu kadar değeri olmayacağını da bilmektedir.
6. Metinde hikâyenin yapı unsurlarından olan zaman ve mekândan hangisi daha önemli bir konum­dadır? Metinde kurgulanan olay, zaman ve kişiler arasındaki ilişkiler sizde gerçeklik duygusu uyandırdı mı? Neden?

Metinde zaman, mekandan daha önemlidir. Olay örgüsünde zamanın Ferhunde üzerindeki yıkıcı etkisi kronolojik sırayla verilmiştir. Yaşanan her olaydan sonra Ferhunde’nin saçlarındaki aklar çoğalmaktadır. Metinde zaman unsurunun en somut göstergesi Ferhunde’nin saçlarıdır.
7. Metinde kurgulanan aile yaşantısı hangi döneme ait olabilir? Yazarın böyle bir dönemi kurgula­masının nedeni ne olabilir?

Kurgulanan aile yaşantısı 19. yy. Osmanlı Dönemine aittir. Yazar, zengin ailelerin emrinde çalışna hizmetçilerin umutlarını, acılarını, duygu ve hayallerini yansıtmak için bu hikayeyi yazmıştır.
8. Hasna’ya görücüler gelmesinden, Ferhunde nasıl bir sonuç çıkarıyor? Ferhunde’nin böyle bir sonuç çıkarmasının sebepleri nelerdir?

Ferhunde kendine de pay çıkarıyor. Çünkü o zamana kadar Hasna ile Ferhunde eşit tutulmuştur.
9. Ferhunde ile Hasna’nın yaşamlarındaki değişiklikler belirgin bir temel çatışmayı ortaya çıkarmıştır. Bu temel çatışmanın sebeplerini belirleyiniz.

Bu çatışmanın nedeni Hasna ile Ferhunde’nin aralarındaki statü farkıdır.
10. “Ferhunde Kalfa” adlı hikâyede zamanın işlevini belirleyiniz. Metindeki zaman ile hikâyenin yazıldığı dönem arasında siyasi, sosyal, ekonomik bakımdan ilişki kurulabilir mi? Niçin?

Zaman Ferhunde’nin yaşamı etrafında akıp gitmektedir. Böylece dönemin gerçekliğini yansıtıyor. Metindeki zaman ile hikayenin yazıldığı dönem arasında siyasi, sosyal ve ekonomik bakımlardan ilişki kurulabilir. Çünkü dönemin bu bakımlardan gerçekliğini yansıtıyor.
11. Yaptığınız çalışmalardan yola çıkarak metindeki temel çatışmanın ne olduğunu söyleyiniz.

Gerçek-hayal çatışması
12. Metnin temel çatışması hangi tema üzerine kurgulanmıştır? Düşüncelerinizi gerekçesiyle birlikte açıklayınız.

Hayal kırıklığı
13. Metnin anlatıcı bakış açısı olay çevresinde gelişen edebî metinlerde görülen aşağıdaki bakış açılarından hangisidir? Neden?
a. İlahî bakış açısı
b. Kahraman anlatıcının bakış açısı
c. Gözlemci anlatıcının bakış açısı

CEVAP: İlahi bakış açısı (a)

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir