11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104

Ezik Palamut adlı metni okuyup soruları cevaplandıralım.

Ezik Palamut
Bir saatten beri denizde uğraşmışlar, bağrışmışlardı. Uzaktan onları seyrediyordum. Nihayet bu şiddetli yorgunluğun, ezici çalışmanın mükâfatı olan palamutları sahile getirdiler, büyük işportalar içine boşalttılar. Denizden gaz tenekeleriyle sular aldılar; temizliyorlar, yıkıyorlar, ayırıyorlardı.
Birisinin yanında durarak bakıyordum. Bu, ihtiyar bir balıkçı idi. Gece gündüz deniz üzerinde, balık arkasında geçen çalışma ve meşakkat seneleri yüzünü buruşturmuş, yakmış idi. Şimdi yere çömele- rek balıkları sıralamakla uğraşıyordu. Bunların arasında bir tanesi ezilmiş, parçalanmış olarak ortaya çıktı, bunu bir tarafa ayırdı. Bir köpeğe verecek diyordum fakat köpeğin bile yemesi şüpheli idi.
İşi bitmek üzere iken yanından geçen küçük çocuğunu çağırdı, o ezik palamutu verdi:
-Al bunu, dedi, eve götür.
Bu kadar zahmet, meşakkat içinde nihayete eren şu hayatın, o hayata bağlı olan sefil bir ailenin bir sağlam palamuttan bile demek nasibi yoktu. Soğuklarda, karanlıklarda birtakım tehlikelere göğüs vererek ölmeyecek kadar yaşamak, sürünmek için yine hayatlarını feda eden bu mahrumiyetin köpek­lerin yemesi bile şüpheli olan ezik, çürük palamutlarla yetindiğini düşünüp de vicdan azabı hissetme­den lokmasını yutmaya vicdanen hak kazanmış olanlar acaba kaç kişidir?
Hüseyin Cahit YALÇIN

1. “Ezik Palamut” adlı metnin anlatıcısının bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İlahî anlatıcı bakış açısı
b. Gözlemci anlatıcı bakış açısı
c. Kahraman anlatıcı bakış açısı

cevap: C
2. “Ezik Palamut” metninin temel çatışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz yaşamı ile kara yaşamı arasındaki farklılık
B) Çalışma yaşamında ihtiyar olmanın zorluğu, genç olmanın kolaylığı
C) Verilen emek ile elde edilen kazanç arasındaki oransızlık
D) Hayat şartlarının çetin olması
E) Ölüm ile yaşam arasındaki ince sınır

cevap: C
3. “Ezik Palamut” hikâyesiyle ilgili aşağıda verilen olayları bir olay örgüsü oluşturacak biçim­de sıralayınız.
(1) Anlatıcının denizde balık tutan insanları izlemesi
(2 ) Balıkçıların tuttukları balıkları sahile getirmeleri
(3 ) Balıkçılar arasındaki ihtiyar bir balıkçının tutulan balıkları sıralarken ezik bir palamudu ayırması
(4 ) İhtiyar bir balıkçının bir çocuğu yanına çağırarak ezik palamudu eve götürmesi için ona vermesi
4. “Ezik Palamut” hikâyesinin temasını aşağıya yazınız.

Ezik Palamut adlı hikâyenin teması: Hayat koşullarının zorluğu
5. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn hikâyecilerinden değildir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Halit Ziya Uşaklıgil

cevap: D
6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya UŞAKLIGİL’e ait değildir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Kırık Hayatlar
C) Mai ve Siyah
D) Eylül
E) Kırk Yıl

cevap: D
7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
• Servet-i Fünûn hikâye ve romancıları Fransız realistlerinden, zaman zaman da naturalistlerin- den etkilenmişlerdir. ( D )
• Halit Ziya UŞAKLIGİL bazı küçük hikâyelerinde köyü ve köy yaşamını anlatmaya çalışmış ama başarılı olamamıştır. ( D )
• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyeleri teknik açıdan Tanzimat Dönemi hikâyelerinden daha başarılıdır. ( D )
8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olan “EYLÜL”, MEHMET RAUF tarafın­dan yazılmıştır.

DİĞER SAYFALAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.