11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103

11turkedlider11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını vermeye devam ediyoruz. 103. sayfadaki Anlama-Yorumlama sorularının cevapları aşağıdadır.

1. “Ferhunde Kalfa” ve “Hep Onlar İçin” adlı hikâyelerin ait oldukları gelenekleri ve bu geleneklerin belirgin özelliklerini belirleyiniz.

ANLAMA VE YORUMLAMA

FERHUNDE KALFA HEP ONLAR İÇİN
Ait Olduğu Gelenek Servet-i Fünun hikaye geleneği (olay hikayesine yakın) Servet-i Fünun hikaye geleneği (durumu hikayesine yakın)
Geleneğin Nitelikleri Serim, düğüm, çözüm bölümleri var.

Belli bir olay anlatılmış ve olay örgüsü sonuca bağlanmış.

Dil ağır ve süslü

Günlük hayattan bir kesit aktarılmış.

Olay belli bir sonuca ulaşmamış.

Psikolojik tahliller var.

Dili ağır ve süslü

4. Etkinlik: İki grup oluşturunuz. Sınıfa getirdiğiniz halk hikâyesini, masalı ve modern dönemde yazılmış hikâyeyi aşağıda verilen ölçütlere göre inceleyiniz. İnceleme sonuçlarını karşılaştırınız. Çıkarımlarınızı defterinize yazınız.

a.    Yapı

b.    Tema

c.    Dil ve anlatım

KENDİNİZ CEVAPLANDIRINIZ

5. Etkinlik: “Ferhunde Kalfa” ve “Hep Onlar İçin” adlı metinlerin teması, kişileri, zamanı ve mekânı üzerindeki düşüncelerinizi defterinize yazınız. İstekli birkaç öğrenci yazısını sınıfla paylaşsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir