10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 116 Nova Yayınları 2015-2016

Zemanta Related Posts Thumbnail10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları 116. sayfa cevapları aşağıda verilmiştir.

Necati Bey’in gazelinin beyitlerinde hangi konuların işlendiğini beyit beyit yazalım.

  1. beyit: Şair, sevgiliye kavuşamadığı için dertlidir. Bunu mübalağalı bir şekillde dile getirmiştir. Öyle bir ah çekmiş ki aşk ateşinin kıvılcımları döne döne gökyüzüne yükselip göğün kandilinin ciğerini (kastedilen güneş) yakmıştır. Güneşteki ateş aslında benim ateşim diyeor. Aşk acısını dile getiriyor.

 1. beyit: Şair, sevgili için canını feda edebileceğini dile getiriyor.
 2. beyit: Sevgili, aşığı o kadar etkilemiş ki zülüfleri aşığın tüm gönlünü sarmış. Bu haberi de güvercin ulaştırmış sevgiliye.
 3. Rakseden sevgilinin saçları beline iniyor ve onu sarıyor. Şair de sevgiliyi saran zülüfleri kıskanıyor.Zülüf rakip olarak düşünülmüş. Aşık da böyle bir mutluluğa ulaşamadığı için çaresiz boyun eğiyor.
 4. beyit:Sevgilinin bulunduğu yer Kabe gibi görülmüş, ay ve güneşin sevgilinin etrafında döndüşü ifade edilmiş.
 5. beyit: Çarşıda asılı aynaların rüzgardan dönmesini sevgilinin yolunu gözlemesi olarak düşünmüş şair.
 6. beyit:Benim şiirim öyle güzel ki diyor şair sarayda rakkasenin döne döne okusa, aynı zamanda döne döne (tekrar tekrar) okusa yeridir diyor.Şiirin teması “aşk”tır.
  Beyitler aşk teması etrafında bütünlük oluşturmaktadır.
   5. a) Necâtî Bey’in gazelinde aynı duygu hâlinin, tüm beyitlerde değişik kelimelerle tekrar edilip edilmediğini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.
  Aynı duygu hali farklı şekillerde ortaya konmuştur.
  .Araştırmalarınızdan ve tartışma sonucundan yararlanarak okuduğunuz gazelin türünü söyleyiniz.
  NECATİ BEY’İN BU GAZELİ AŞIKANE GAZELDİR.
  Necâtî Bey’in gazeliyle Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirini duyguların veya düşüncelerin anlatım şekline göre karşılaştırınız. İki şiirin farklı olan yönlerini sıralayınız.
  Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirinde duygu ve düşünceler oldukça sade ve yalın bir Türkçeyle dile getirilmiş , imgeli anlatıma fazla yer verilmemiştir. Gazelde ise duygu ve düşünceler Arapça ve Farsça kelimelerin oldukça fazla kullanıldığı ağır , süslü ve çok imgeli bir anlatımla ortaya konmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir