10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111-112 Nova 2015-2016

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111-112 Nova 2015-2016 (Değerlendirme Sorularının Cevapları)

1. Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılardan doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız.
(  D   ) XIV. y.y edebî eserleri daha çok tasavvuf ağırlıklıdır.
(  D   ) Mantıku’t-Tayr, Eski Anadolu Türkçesinin en önemli eserlerindendir.
( D   ) Mantıku’t-Tayr, mesnevi tarzında yazılmıştır.
( Y   ) XIV. yy. nesrinin dili oldukça süslü ve ağırdır.
( D   ) XIV. yy. daki edebî ürünler daha çok öğretici metinlerdir.
2. İlahî aşk, mecazi aşk ne anlama gelmektedir? Tasavvuf kavramını da göz önünde bulundurarak konu hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

İLAHİ AŞK: Allah’a duyulan aşk

MECAZİ AŞK: Bu dünyadaki insanların birbirlerine karşı duydukları sevgi, aşk
3. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden biri değildir?
A) İçinde nükte barındırması
B) Açık, sade bir dille anlatılması
C) Hem güldürüp hem de düşündürmesi
D) Manzum sözlü edebiyat ürünü olması
E) Okuyucuya/dinleyiciye mesaj vermesi

CEVAP: D
4. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eleştiriniz.
Bilge    Âlim
Vahdeti vücud   Allah’ın birliği 
Tecelli    Yansıma
Hüsn-i mutlak   Mutlak güzellik

5. XIII-XIV. yüzyıl metinlerinin genel özelliklerini defterinize yazınız.

13-14. YÜZYILLARDA ÖĞRETİCİ METİNLER
13-14. yüzyıllardaki öğretici metinler konuları bakımından dörde ayrılır.
Tıp Metinleri
Dini Metinler
İslam Menkıbeleri
Öğüt ve Bilgi Verici Metinler

13-14. yüzyıl öğretici metinlerin özellikleri
Bu yüzyıllardaki öğretici metinleri dili sadedir. Bu eserler manzum ve mensur olarak yazılmıştır. Din, tasavvuf, tıp, İslam menkıbeleri konuları işlenmiştir.
6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.
( D ) XIII-XIV. yüzyılda İslamiyeti yaymak amacıyla didaktik eserler verilmiştir.
( D) Fıkralar konularına göre gruplandırılabilir.
( Y ) XIII-XIV. yüzyıllarda ilk din dışı şiiri Sultan Veled yazmıştır.

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir