10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Değerlendirme Soruları Nova 2015-2016

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı  Sayfa 103 Değerlendirme Sorularının Cevapları Nova 2015-2016

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
• Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu  “Anadolu’da Oğuz Türklerinin kendileriyle ve düşmanlarıyla olan mücadeleleridir.”
• Delü Karçar, Dede Korkut’tan bin pire   istediğine pişman olmuştur.
• Battal Gazi Destanı Anadolu’yu fethetmek   ve İslamlaştırmak   için yapılan savaşları anlatır.
2. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk destanlarından biri değildir?
A) Battal Gazi Destanı
B) Köroğlu Destanı
C) Dânişmendnâme
D) Ergenekon Destanı
E) Saltukname

cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lügâti’t-Türk
C) Atebetü’l- Hakayık
D) Kitab-ı Dede Korkut
E) İskendername
(1981-ÖYS)

CEVAP: D
4. Süheyl ü Nev-bahâr aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmıştır?
A) Gazel    B) Kaside    C) Koşma    D) Mesnevi    E) Sagu

CEVAP: D
5. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında aşk üzerine yazılmış eserlerden biri değildir?
A) Leyla vü Mecnun    B) Hüsn ü Aşk
C) Tahir ile Zühre    D) Hüsrev ü Şirin
E) Yusuf u Züleyha

CEVAP: C
6. XV. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen ………………..  adını, yaratıcısı olduğuna inanılan
kişiden alır. Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımından çok iyi anlatan bu yaratılar,…………………. ürünleridir. İslamiyet öncesi dönemde oluşturulan bu ürünlere, bu dinin kabulünden sonra İslami söyleyiş özellikleri de eklenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri – sözlü edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyatı
C) Göktürk Yazıtları – ilk yazılı edebiyat
D) tasavvuf şiirleri – divan edebiyatı
E) seyahatnameler – halk edebiyatı
(2008-ÖSS)

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir