10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 122 Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 122 Cevapları (Değerlendirme Sorularının Cevapları)

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
• Öyküleyici anlatım, anlatmaya dayalı bir türdür. ( D )
• Bir anlatıcının bir olayı veya birbiriyle ilişkili olayları anlatması veya nakletmesi sonucu orta­ya çıkan anlatıma öyküleyici anlatım denir. ( D )
• Öyküleyici anlatımda, zaman ve mekân unsurlarının bulunmasına gerek yoktur. ( Y )
• Öyküleyici anlatımda bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması so­nucu ortaya çıkan eyleme “olay” denir. ( D )
• Öyküleyici anlatımda olay veya olay örgüsünün düzenlenişi ile tema arasında bir ilişki yoktur. ( Y )
• Sanat metinlerindeki anlatıcı gerçek kişi, öğretici metinlerdeki anlatıcı ise kurmaca kişidir. ( Y )
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?
A) Toplumun temel birimi ailedir.
B) Bizim takım, bu maçta da çok iyi oynadı.
C) Ormanların faydası sayılamayacak kadar çoktur.
D) Ülkemizin şirin illerinden biri de Nevşehir’dir.
E) Bölükteki askerler taarruz için sabırsızlanıyordu.

CEVAP: D
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime isim göreviyle kullamlmamıştır?
A) Köyümüzün ortasından bir dere geçiyordu.
B) Çocukluğumda bile en iyi dostum kitaplardı.
C) Memur, ihtiyar adama evrakları uzattı.
D) Eski eşyaları şu dolaba koyalım.
E) Benim en sevdiğim ders matematikti.

CEVAP: C
4. “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
Bir kuş çırpınıyor, eteklerinde.
Alnın sıcak mı, değil mi biliyorum.
Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum.
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından,
Kalbinin vuruşundan anlıyorum,
İstanbul’u dinliyorum.”
Orhan Veli KANIK Verilen dizelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Cins isim
B) Özel isim
C) Tekil isim
D) Çoğul isim
E) Soyut isim

CEVAP: E
5. Aşağıdaki terimleri önce kendi kelimelerinizle açıklayınız. Ardından bu terimlerin anlamları-nı sözlükten öğreniniz ve sizin yaptığınız açıklamalarla karşılaştmmz.
“ilahî bakış açısı, gözlemci bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açışı”

İlahi Bakış Açısı: (Hakim, Tanrısal bakış açısı) Öyküleyici anlatımda anlatıcı her şeyi bilmektedir. kahramanların iç dünyalarını, düşüncelerini bilir.

Gözlemci Bakış Açısı: Anlatıcı gördüklerini anlatır. Kahramanların iç dünyalarını bilmez.

Kahraman Bakış Açısı: Olaylar eserdeki bir kahramanın bakış açısıyla anlatılır. Birinci tekil kişili anlatım vardır.
6. Öyküleyici anlatımda bulunması gereken ögeler nelerdir?

Olay, yer, zaman, kişiler, anlatıcı
7. Öyküleyici anlatım hangi metin türlerinde kullanılır?

Roman, hikaye, destan, masal, mesnevi, fabl
8. İsimlerin kelime gruplarmm oluşumundaki işlevi nedir?

İsimler, kendisi gibi isim türünden olan kelimelerle bir araya gelerek isim tamlamaları oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir