11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yay. Cevapları Sayfa 90

Mensur Şiir

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

  1. Düz yazı ile şiir arasındaki en belirgin farklar nelerdir? Söyleyiniz.

Öncelikle mensur şiirin ne olduğu üzerinde duralım. Sitemizde mensur şiirle ilgili bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir

Ayrıca bu bağlantı da mensur şiirin özellikleri hakkında bilgi yer alıyor: Mensur şiir hakkında bilgi

Mensur şiir, şiir ve düz yazıyı bir tablo halinde karşılaştıralım.

Mensur Şiir Şiir Düz Yazı
Temel birimi cümledir. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur. Temel birimi cümle
Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar yoktur. Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar vardır. Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar yoktur.
Mensur şiirde iç ahenk ve şiirsellik vardır. Ses, tema ve söyleyiş bakımlarından şiire benzer, şairane bir söyleyiş vardır. Farklı nazım biçimleri kullanılır. Sanatçı duygu ve düşüncelerini düz yazı halinde ifade eder. Düz yazıdan şairane söyleyiş yoktur.
  1. Bir düz yazı metnine şiirsel özellikler kazandırmak mümkün müdür? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Düz yazı metnine şiirsel özellikler kazandırmak mümkündür. Duygu yüklü, sanatlı ve iç ahengin olduğu bir söyleyişle şiirsellik kazandırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.