11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Lider Yayınları (sayfa 91)

11turkedlider

  1. “Hayat mıdır?” ile “Baran-ı Bahar” adlı metinlerin temalarını bulunuz.

Hayat mıdır? metninin teması: Geçinme çabası

Baran-ı Bahar metninin teması: Mutsuzluk

  1. Metinlerin dil ve anlatımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cümleler düz yazı biçiminde oluşturulmuş. Ses benzerlikleri, iç uyaklarla söyleyişe ahenk kazandırılmış. Şairane bir söyleyiş görülüyor. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılmış.

  1. Metinlerin sizde uyandırdığı düşünceler nelerdir? Açıklayınız.

Birinci metinde hayatın zorlukları, zor koşullarla mücadele etmek. çalışmak düşüncesi dile getirilmiş.

İkinci metinde yazar karamsarlığını anlatmış. İstek ve hayallerine kavuşmaktan ümidini kesen bir insanın hayatına baharın gelmeyeceği ifade edilmiş.

  1. Metinlerde neler anlatılmıştır? Söyleyiniz.

Hayatta kalmak, insanca yaşamak için çalışmak gerektiği dile getiriliyor. (birinci metin)

İkinci metinde yazar, ruhundaki üzüntünün, karamsarlığın bitmek bilmediğini, hayatını baharı olmayan bir kışa benzeterek anlatıyor.

  1. Metinlere şiirsel nitelik kazandıran dil ve anlatım özelliklerinin neler olduğunu açıklayınız.

İmgeler, söz sanatları, ses ahenkleriyle metinlere şiirsellik kazandırılmıştır.

  1. Metinlerde anlatılanlar günümüzde geçerliliğini korumakta mıdır? Niçin?

Evet.

ANLAMA VE YORUMLAMA

 

  1. Etkinlik: Mensur şiirin türü ve bu türün kaynakları hakkında yapmış olduğunuz araştırmaların sonuçlarını sınıfla paylaşınız. Araştırma sonuçlarını tartışınız. Ulaşılan sonuçlardan hareketle “mensur şiirin özellikleriyle kaynakları”nı belirleyiniz.

Mensur şiir hakkında bilgiyi aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir

Mensur şiir hakkında bilgi

  1. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, düz yazı ve şiirin özelliklerini karşılaştırınız. Benzer ve farklı özellikleri belirleyiniz. Ulaşılan sonuçları grup sözcülerinden (verilen tablo tahtaya çizilerek) tabloya yazmalarını isteyiniz.
Mensur Şiir Şiir Düz Yazı
Temel birimi cümledir. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur. Temel birimi cümle
Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar yoktur. Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar vardır. Ölçü, kafiye, redif gibi unsurlar yoktur.
Mensur şiirde iç ahenk ve şiirsellik vardır. Ses, tema ve söyleyiş bakımlarından şiire benzer, şairane bir söyleyiş vardır. Farklı nazım biçimleri kullanılır. Sanatçı duygu ve düşüncelerini düz yazı halinde ifade eder. Düz yazıdan şairane söyleyiş yoktur.

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D” yanlış ise “Y” yazınız.
• Düz yazı biçimindeki şiirlere mensur şiir denir. ( D)
• Ölçülü ve uyaklı yazılara mensur şiir denir. (Y )
• Mensur şiir biçim açısından şiire, dil ve anlatım açısından düz yazıya benzer. (D )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir