10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90-91 Nova 2015-2016

10. sınıf Türk edebiyatı dersi Nova Yayınları 90-91 sayfa cevapları


ATABETÜ’L HAKAYIK’TAN


Tili yalgan erdin yırak turteze
Keçur sen de ömrüng könülik üze
Ağız til bezeki köni söz turur
Köni sözle sözni tilingi beze


Edip Ahmet YüknekîGünümüz Türkçesiyle
Yalancı insandan, uzak dur ve kaç!
Sen de ömrünü doğrulukla geçir.
Ağzın ve dilin süsü doğru sözdür.
Sözünü doğru söyleyerek dilini süsle.GAZEL


Aceb bu derdümün dermanı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı


Yanaram mumlayın başdan ayağa
Nedür bu yanmagun pâyânı yok mı


Delüpdür cigerümi gamzen oku
Ara yürekde gör peykânı yok mı


Bagüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin
Tapuna irmegün imkânı yok mı


Hoca Dehhânî


Günümüz Türkçesiyle
Acaba bu derdimin dermanı yok mu?
Yahut bu sabretmenin oranı yok mu?


Mum gibi baştan ayağa yanıyorum.
Nedir, bu yanmanın sonu yok mudur?


Yan bakışının oku ciğerimi deldi.
Ara, yürekte temreni (okun demir ucu) yok mu gör?


Beyim, ölmeden evvel Dehhânî’ye,
Huzuruna çıkmanın imkânı yok mu?


 

Bu iki şiiri dil açısından değerlendirerek aralarındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

BENZERLİKLER:

Türkçe kelimeler yabancı kelimelerden daha fazladır.

Edebi bir dil kullanılmıştır. Dil şiirsel işlevde kullanılmıştır.

FARKILIKLAR:

Atabetü’l Hakayık’tan alınan metin Karahanlı Türkçesiyle, Hoca Dehanni’nin gazeli Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır.

Eklerde farklılıklar vardır.

İkinci metnin dili daha ağırdır.

İkinci metinde şair mahlas kullanmıştır.

İlk metin didaktik, ikinci metin liriktir.

 

ilahigazelİLAHİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

NEFES HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

OĞUZ TÜRKÇESİYLE VERİLEN İLK ÜRÜNLER İÇERİSİNDE ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDEN DESTANLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.