10. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. sınıf biyoloji dersi örnek yazılı soruları 1. dönem 1. yazılı

Soruların cevapları hemen sorunun altında verilmiştir.

…………… Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıflar Biyoloji Dersi I. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sorularıdır

 1. Oksijenli solunum reaksiyonları sonunda meydana gelen suyun kaynağı nedir yazınız? (4 Puan)

Glikoz molekülündeki hidrojen ve atmosferden alınan oksijendir.

 

2.Metabolik faaliyetlerdeki kimyasal tepkimeler, enerjiye ihtiyaç duymalarına veya enerjiyi açığa çıkarmalarına göre gruplandırılabilir. Buna göre endergonik tepkimenin tanımını yazarak bir örnek veriniz. (6 Puan)

Bir tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gerekiyorsa bu tepkimelere endergonik (enerji alan) tepkime denir.

Örnek; Fotosentez, hareket, biyosentez tepkimeleri, sinirsel ileti, aktif taşıma

 1. Protein molekülünün oksijenli solunuma katılım basamaklarının adlarını yazınız? (6 Puan)

Piruvat (Pirüvik Asit)

Asetil CoA

Krebs Döngüsü ( Sitrik Asit Döngüsü)

 1. Bir solunum reaksiyonları sonucu hangi ürün bu reaksiyonlarda protein yakıldığını gösterir. (3 Puan)

Amonyak ( NH3)

 

 1. Oksijenli ve Oksijensiz solunum ortak evresinin adını ve bu evrenin ortak gerçekleşmesinin nedenini yazınız? (5 Puan)

Glikoliz Evresi

Bu evrede kullanılan enzimler tüm canlılar için ortaktır.

 1. Bir etil alkol fermantasyonunda 8 molekül etil alkol oluştuğuna göre bu solunum reaksiyonları sonucunda net kaç ATP molekülü sentezlenmiştir? (6 Puan)

1 glikozdan 2 etil alkolde oluşursa

X               8  etil alkol oluşur

X= 8/2 = 4 glikoz molekülü

1 glikozdan etil alkolde 2 ATP üretilirse

4                               X ATP üretilir

X= 2.4 =8  ATP üretilir.

 1. Bir glikoz molekülünün enerji elde etmede kullanılırken oksijenli solunum veya Etil alkol fermantasyonunda yıkımı sırasındaki ortak özeliklerden dört tanesini yazınız? (8 Puan)

Glikoliz evresi

ATP üretilmesi (SDF)

ATP tüketilmesi(aktivasyon)

CO2 (karbondioksit) üretilmesi

NAD kullanılması

Glikolizin sitoplazmada gerçekleşmesi

Glikoliz sonunda piruvat oluşması

 1. ETS elemanlarından protein yapılı olanlardan iki tanesinin ismini yazınız? (İkiden fazla yazan bir tane yazmış sayılarak puanlanacaktır.) (4 Puan)

NADH-Q redüktaz,

Sitokrom redüktaz,

Sitokrom c

Sitokrom oksidaz

 1. ETS’de elektron alarak son indirgenen molekül hangisidir? (3 Puan)

Oksijen

 1. Etil alkol fermantasyonunda (CO2) çıkışı ile oluşan ara bileşiğin adını yazınız? (3 Puan)

Asetaldehit

 1. ATP’nin yapısında bulunan pentoz şekerle fosfat molekülü arasındaki bağın adını yazınız? (3 Puan)

Ester bağı

 1. Solunum reaksiyonları sırasında hangi molekülün kullanılması bu reaksiyonun bir oksijenli solunum olduğunu gösterir. (3 Puan)

FAD molekülünün kullanılması

 1. Oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre enerji üretiminin daha fazla olmasının sebebi nedir yazınız? (3 Puan)

Organik maddelerin inorganik maddelere kadar parçalanmasıdır.

 1. Glikoliz reaksiyonları sırasında fosfogiliser aldehit (PGAL) molekülünden NAD’ların hidrojen alması ve fosfatların bağlanması ile oluşan molekülün adını yazınız? (3 Puan)

Difosfogliserik asit

 1. 2 maltoz molekülünün oksijenli solunumda yakılması sırasında kaç krebs (sitrik asit) devri reaksiyonu gerçekleşir? (5 puan)

1 Maltoz         2 glikoz ise

2 maltoz         x glikoz

X= 2.2 = 4 glikoz

1 glikoz         2 Krebs devri reaksiyonu

4     “            X     “      “          “

X= 2.4 = 8 Krebs devri

 1. Oksşjenli solunumun ETS evresinde zarlar yüzeyleri arasındaki proton derişimi farkı ATP sentezini sağlar şeklinde açıklanan hipotezin adını yazınız? (3Puan)

Kemiozmotik hipotez

 1. Fosforilasyon nedir tanımtayarak fosforilasyon çeşitlerini yazınız? (5 Puan)

Canlıda ATP üretme işine fosforilasyon denir.

Substrat Düzeyinde Fosforilasyon

Oksidatif Fosforilasyon

Fotofosforilasyon

Kemofosforilasyon

 1. Laktik asit fermantasyonunu oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonundan ayıran en önemli özelik nedir yazınız?(3 Puan)

Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit açığa çıkmaz

 1. Etil alkol fermantasyonu sırasında alkol oranı kaç olursa fermantasyon yapan canlıya zarar verir yazınız? (3 Puan)

% 18’in üzerinde olursa

 1. ETS de proton derişim ve elektriksel yük farkından dolayı oluşan potansiyel enerji hangi enzim yardımıyla kullanılabilir hale getirilir? (3 Puan)

ATP Sentaz Enzimi

 1. Oksijenli solunumda krebs (sitrik asit) döngüsünde asetil CoA ile birleşerek sitrik asiti oluşturan 4 karbonlu bileşiğin adını yazınız? (3 Puan)

Okzaloasetik asit

 1. ATP molekülünün yapısına katılan elemanlar nelerdir isimlerini yazınız? (6 Puan)

Adeniz Bazı

Riboz Şeker (Pentoz Şeker)

Üç tane fosfat molekülü

 1. Krebs döngüsü (sitrik asit döngüsü) nerede gerçekleşir ismini yazınız? (3 Puan)

Matrikste

 1. 3 glikozun oksijenli solunumda parçalanması ile glikolizde net kaç ATP sentezlenir hesaplayınız? (3 Puan)

1 glikozdan glikolizde net  2 ATP üretilirse

3                                 X ATP üretilir

X= 2.3 =6  ATP üretilir.

 1. Bir glikozun oksijenli solunumda parçalanması sırasında krebs (sitrik asit) devri reaksiyonlarında ETS ye FAD tarafından taşınan hidrojen sayısı kaçtır yazınız? (3 Puan)

4 Hidrojen atomu (2 molekül)

Biyoloji Zümresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir