10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Nova 2015-2016

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını en doğru şekliyle sitemizde bulabilirsiniz. Tabi önce etkinlik ve soruları kendiniz cevaplandırınız. Cevaplarını kontrol etmek amacıyla burada yer alan ders kitabı cevaplarına bakabilirsiniz. Nova yayınları 10 Türk edebiyatı kitabı 89. sayfa cevapları aşağıda yer almaktadır.

  1. Halk şiiri ile divan şiirinde kullanılan temaları belirleyiniz. İki şiir türünün temaları yönünden benzer ve farklı özelliklerini tespit ediniz.

 

Divan şiiri ile halk şiirini tema bakımından karşılaştıralım.

Divan şiirinde temalar: Aşk, kadın, şarap; tasavvuf, ahlak, güzellik, zamandan şikayet, din ve devlet büyüklerine övgü

Halk şiirindeki temalar: Aşk, özlem, sevgi, gurbet, sıla, tabiat, yiğitlik

Hem divan şiirinde hem halk şiirinde ortak “aşk” temasının ortak kullanıldığını görüyoruz.

Temanın işlenişi bakımından halk şiiri ile divan şiiri farklılık gösterir. Halk şiiri somut, divan şiiri soyuttur.

 

I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve mezhebi hor görmemiş; duygularını engin ve evrensel bir sevgiyle dile getirmiştir. (III) İnsanın, kendisi için ne düşünüyorsa başkaları için de aynı şeyi düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. (III) Buna karşın yaşadığı dönemi, dar bir dünya görüşüyle ele alarak yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli olmayı, gururdan ve kibirden uzak durmayı, dünya malına aşırı ölçüde önem vermemeyi öğütlemiştir. (V) Ona göre iyilik etmek, bir gönle girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi bilmek, yerinde konuşmak erdemlerin başında gelmektedir.

Yunus Emre’nin şiirinin içeriğiyle ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

  1. A) I B) II C) III D) IV E) V

CEVAP: C (Yunus Emre geniş bir dünya görüşüne sahiptir. Evrensel bir anlayışla insan sevgisini dile getirmiştir.)

 

  1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Türkçe yeni ses değerleri kazanmıştır.

B) İslam kültürünün etkisiyle tasavvufun şiire yansımaları görülmüştür.

C) Türkçe yeni bir edebî dil arayışına girmiştir.

D) Şiirlerde daha kapalı bir anlatım tercih edilmiştir.

E) Şiirlerde hem hece ve hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

CEVAP: D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.