10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Nova 2015-2016

2015-2016 öğretim yılı 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 88

Anlama-Yorumlama ve Değerlendirme Soruları

ANLAMA-YORUMLAMA

Sayfa 88

  1. Hazırlık bölümündeki metinlerde görülen, sevgilinin güzelliğiyle ilgili unsurlar Dehhânî’nin şiirinde de kullanılmıştır. Bu metinlerdeki kullanım biçimlerini karşılaştırıp birbirinden ayrılan ve örtüşen taraflarını aşağıya yazınız.

 

Ayrılan tarafları :

Yunus Emre’de ilahi aşk, Hoca Dehhani’de beşeri aşk işlenmiştir.

Yunus Emre’nin ilahisi, Hoca Dehhani’nin “gazel”ine göre daha sadedir.

İlahide dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü, gazelde ise beyit nazım birimi ve aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

Örtüşen tarafları :

Her ikisi de edebi metindir.

Ahenk unsurlarına yer verilmiş. (uyak, redif, ölçü)

  1. Okuduğunuz metinler ve bilgi birikiminizden yararlanarak İslamiyetin kabulüyle birlikte Türk toplumunda görülen kültür farklılığını belirtiniz.

 

DEĞERLENDİRME SORULARI

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

“misk”, “İran”, “XIII.”, “divan edebiyatının”, “şems”, “inci”, “Arap”, “sümbül”, “servi”, “gül”, “Yunan”, “Mısır”

  • Hoca Dehhânî ….XIII…. yüzyılda .-.divan edebiyatının.….- ilk temsilcisidir.
  • Şiirde sevgilinin yüzü GÜL, saçı SÜMBÜL, boyu SERVİye benzetilmiştir.
  • Divan edebiyatı …“Arap” ve İran” edebiyatlarından etkilenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir