11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 85

11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 85

Tevfik Fikret’in edebi yönü ve şiire getirdiği yenilikler

  1. ETKİNLİK: Aşağıdaki tabloyu yaptığınız çalışmalardan hareketle doldurunuz.

28-12-2015 22-52-49

Ferda şiiri ile ilişkisi:

Tevfik Fikret, bu şiiri sanat toplum içindir anlayışıyla yazmıştır.

Şairin vatanla ilgili düşüncelerini, gençlikten beklentilerini yansıtmaktadır. Şaire göre toplumdaki çürümüşlüğe genç nesiller son verebilir. Ferda şiirinde gençlerin

TEVFİK FİKRET’İN EDEBİ YÖNÜ

Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şairidir.

Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler vermiştir. Servet-i Fünun’dan sonra şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir. Bu şiirlerinin ana teması “hürriyet” ve “medeniyet”tir.1901’den sonraysa yöneldiği toplumsalcı nitelikteki şiirlerini topladı.

Devrin yönetimini, toplumsal durumu Han-ı Yağma, 95’e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Tarih-i Kadim, Promete, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir. Sis şiirinde İstanbul’a olan nefretini dile getirmiştir.

İç dünyasındaki çalkantılar ve karamsarlık şiirlerinde öne çıkmıştır.

Serbest müstezatı şiirlerinde başarıyla kullanmıştır.

Aruzu başarıyla kullanan bir sanatçıdır.

Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştır.

Manzum hikayeler yazmıştır.

Şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliğe, tasvire önem vermiştir. “Yağmur” şiirinde olduğu gibi şiirin içeriğine uygun aruz kalıplarını seçmiş ve kullanmıştır.

Şiirlerinde parnasizmden etkilenmiştir.

 

TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRİMİZE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Parnasizm akımının etkisiyle şiirler yazmıştır.

Şiire görüntü kazandırmıştır.

Nazmı nesre (şiiri düz yazıya) yaklaştırmıştır.

Hece ölçüsüyle çocuk şiirleri yazmıştır. (Şermin)

Şiirin içeriğine uygun aruz kalıpları seçmiştir. (Yağmur şiiri)

Serbest müstezatı başarıyla uygulamış, sone ve terzarima nazım şekillerini kullanmıştır.
Okuduğunuz metine göre Cenap Şehabettin’in belirgin özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.

Şiirlerinin belirgin iki özelliği renk ve ahenktir.

Şiirde konuya uygun aruz kalıplarını kullanmıştır.

Şiirlerinde doğa önemli bir yer tutmaktadır ve doğanın gerçekçi betimlemeleri görülür.

Şiirlerinde bireysel temaları işlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir