11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 79

11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 79

1. Etkinlik: Tanzimat şiirindeki hangi yenilikler Servet-i Fünûn şiirine zemin hazırlamıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Tanzimat şiirinde başlayan şiirde konu bütünlüğü sağlanması anlayışı Servet-i Fünun şairlerince daha da geliştirilmiştir.
Tanzimat şairlerinden  Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan, şiiri klasik beyit anlayışından çıkarmaya çalışmışlar, yeni biçimler denemişlerdir. Servet-i Fünun sanatçıları bunu geliştirerek divan edebiyatı nazım şekillerini tamamen terk etmiş, serbest müstezatı ve Batı nazım şekillerini kullanmışlardır.
Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirle ilgili düşünceleri Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Bunlar:
Şiirde kafiye kulak için olmalıdır.
Biçim ve ölçü uğruna şiirin anlamı kurban edilmemelidir.
Güzel olan her şey şiire konu olabilir.

2. Etkinlik: “Sembolizm”, “Parnasizm” ve “Realizm” başlıklı metinleri okuyarak 1 ve 2. soruları cevaplandırınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.