7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TÜRKÇE DERSİ 7. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. SINAVI

İKİ ÇEŞİT AĞAÇ

“İki çeşit ağaç vardır: Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç… Kırdaki tek başına duran ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahzunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kirin dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat kişiliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu; o, ormanı güzelleştirir; kuvvetlendirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir.

İki çeşit ağaç vardır, dedim. İki çeşidini de yazdım. İsterim ki, oğlum ormandaki ağaca benzesin.”

           

SORULAR

     (Aşağıdaki ilk 4 soru yukarıdaki metne göre cevaplanacaktır.)

1.Yazıda karşılaştırılanlar nelerdir ve bunlardan hangisi ilk etapta daha çok dikkat çeker? (5 puan)

 

  1. Sizce “ormandaki ağaç” ve “kırda tek başına duran ağaç” hangi tür insanları temsil etmektedir? (5 puan)

 

3.Yazar, oğlunun hangi ağaca benzemesini istemektedir? Nedenini kısaca açıklayınız. (5 puan)

 

  1. Yazının bütününü göz önüne alarak metindeki altı çizili cümleyi kısaca açıklayınız. (5 puan)

 

 

  1. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeleri anlam ve yazılış yönüyle inceleyiniz. Doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 puan)

(      )   a. Müşterilerden herbiri çekilişe katılmıştı.     (     )   b. Pekçok insan sütün sağlığa faydalarını bilir.

   (     ) c. Aldığı hediyeyi başucundan ayırmıyordu.    (     ) ç. Birtakım insanlar salonunda gürültü yapıyor.

(     )   d. Herkez gibi o da müziğe kendini kaptırdı.    (     )   e. Yağmur yağınca dışarı çıkmaktan vazgeçtiler.

(     )   f. Arkadaşıyla, birtakım elbise aldı.                 (     )   g. Herşey yerli yerinde: masa, sürahi, bardak.

(     )   ğ. Birkaç ay sonra tatile çıkacaklarmış.            (     )   h. Alışverişte her hangi bir şey almadığını söyledi.

  1. İş , Oluş , Durum fiillerine uygun birer cümle yazınız. 6 p

İş fiili olan cümle:_________________________________________________________________________________

Durum Fiili olan cümle:_____________________________________________________________________________

Oluş fiili olan cümle:_______________________________________________________________________________

7.Aşağıda verilen fiilleri parantez içinde verilen kip ve kişiye göre yazınız.(10 puan)

git- (İstek kipinin olumsuzu / 1.çoğul şahıs)                                 ____________________________________

dur- (Şimdiki zamanın olumlu sorusu / 2.tekil şahıs)                      ____________________________________

yaz- (Öğrenilen geçmiş zamanın olumlusu /2. çoğul şahıs)            _____________________________________

yan- (Gereklilik kipinin olumsuz sorusu / 3.tekil şahıs)                   ____________________________________

öl- (Görülen geçmiş zamanın olumlu sorusu / 1.tekil şahıs)           ____________________________________

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bularak karşılarına türleriyle birlikte yazınız.(8 puan)

Şimdi yeni tanıştığım arkadaşım geldi.

 

Kendimi bu evde rahat hissedemiyorum.
Bütün günün yorgunluğu çok geldi.

 

Akşam yemeğini yedik ve dışarı çıktık.

 

  1. Zaman kaymasına örnek olacak iki cümle yazınız. (6 puan)

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

  1. Aşağıdaki fiillere uygun cümleler yazınız. (12 puan)

 

Tezlik:_________________________________________________________________________________

 

Sürerlik :_______________________________________________________________________________

 

Yeterlik fiilinin olumsuzu :_________________________________________________________________

 

Yaklaşma :_____________________________________________________________________________

 

  1. Aşağıya kurallarına uygun bir fabl metni yazınız. (18 puan)

_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

javascript:selectFile(71,’7snftrkce1x2yazx15′)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir