Atabetü’l Hakayık Özet Bilgi

Atabetü’l Hakayık’ın özellikleri. Eser hakkında kısa bilgiler

Atabetü’l Hakayık 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

Eser, Emir Muhammed Dâd Spehsâlar Bey’e sunulmuştur.

40 beyit ve 101 dörtlükten oluşmuştur.

 

Beyitler kaside biçiminde (aa ba ca), dörtlükler mani tarzında aaxa kafiyelenmiştir.

Eser, tevhid ile başlar, peygambere, dört halifeye ve eserin sunulduğu kişiye övgüyle devam eder.

Asıl konunun işlendiği bölümde bilginin faydası, bilgisizliğin zararı, dilin korunması, cömertlik, cimrilik, alçakgönüllülük, kibir, hırs, yumuşak huyluluk, zamanın bozukluğu gibi konular işlenmiştir. (Dini, ahlaki konular)

Eserde Arapça ve Farsça sözcükler vardır. (Arapça ve Farsça sözcükler Kutadgu Bilig’e göre daha fazladır.)

Düşünceler ayet ve hadislerle desteklenmiştir.

Atabetü’l Hakayık aruz ölçüsünün feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla yazılmıştır.

Bugüne kadar dört kopyası ele geçmiş, bu nüshalar Arap ve Uygur harfleriyle yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir