2014-2015 Öğretim Yılı Edebiyat Grubu Dersleri Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanağı

2014-2015 eğitim öğretim yılı Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri yıl sonu zümre öğretmenler toplantı tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama, başkan ve yazman seçimi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesinin değerlendirilmesi.
2.2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Okul Zümre Tutanağının incelenmesi.
3. Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ‘in Genel Amaçlarının değerlendirilmesi.
4. Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının derslerdeki uygulanma durumu.
5. Yöntem ve tekniklerin derslerdeki uygulanma durumları.
6. Atatürk İlke ve İnkılâplarının yıllık planlara işlenip işlenmediğinin değerlendirilmesi. (2488 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki konular)
7.Yıllık planlarla ilgili değerlendirmeler. (Ağustos-2003, 2551 sayılı TD,  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8.Yıllık ödevlerle ilgili uygulamalar. (2300 sayılı TD)
8. Yıllık Ödevlerle ilgili değerlendirmeler.
9.Diğer zümrelerle yapılan işbirliği,
10.Yazılı ve sözlü sınavların alınan kararlara göre uygulanma durumları, Ölçme-değerlendirmede uyulan esaslar.
11. İl ve Okul Kütüphanelerinin kullanılması konusundaki değerlendirmeler.
12. Kitap okuma etkinlikleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların değerlendirilmesi.
13.Çeşitli konularda düzenlenen yarışmalar ve bu yarışmalara katılımın değerlendirilmesi.
14.2014-2015Eğitim ve Öğretim yılının sosyal faaliyetler yönünden değerlendirilmesi.
15. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılının başarı yönünden değerlendirilmesi
16.24.05.2015-31.06.2015 tarihleri arasında yapılan üçüncü Ortak Sınavların değerlendirilmesi.
17. Dilek ve temenniler
.
KARARLAR:
1.Zümre öğretmenleri yukarıda belirtilen tarihte toplandı. Zümre başkanlığına ……………………. Yazmanlığa da ……………… seçildi. Okul ders zümre başkanları toplantısının yapılış esasları ve gündem maddelerinin oluşturulması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesi Mehmet Yetgin tarafından okundu. İlgili maddedeki açıklamalara göre 20(yirmi) gündem maddesi belirlendi. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. 15.02.2015 tarihinde yapılan Okulumuz Edebiyat Grubu Dersleri  Zümre toplantısında  alınan kararlar …………………L Tarafından okundu.  Kararlarla ilgili aşağıdaki sonuçlar çıkarıldı.
a) Talim ve Terbiye Kurulunca alınan kararlar ilgili web sitesinden ve okuldan takip edilmiştir, herhangi bir değişiklik veya derslerle ilgili genelgeler, yönergeler zümre öğretmenleri tarafından paylaşılmıştır.
b)Derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımı sağlanmıştır, öğrencilerin rahatça soru sormaları sağlanmıştır. Bu da dersin başarısında etkili olmuştur.
c)Kitap okuma alışkanlığı kazandırma konusunda gerek okul çapında gerek il çapında gerekse ülke çapında gerçekleştirilen faaliyetle öğrencilerle paylaşılmıştır.

EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ YIL SONU ZÜMRE TOPLNATI TUTANAĞI İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir