10. Sınıf Kimya Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. sınıf kimya dersi 1. dönem 2. yazılı soru örnekleri

1) C6H12O6  ile H2O sıvıları karıştırıldıkların

da birbirleri içinde çözünüp çözünmedikleri

ve aralarında oluşan çekim türü

aşağıdakilerin hangisinde doğru

verilmiştir?

Çözünür / Çözünmez                Aradaki Çekim Türü

––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––––

  1. A) Çözünmez                       London kuvvetleri
  2. B) Çözünür                         Hidrojen bağı
  3. C) Çözünür                        Dipol – dipol
  4. D) Çözünmez                     Dipol – indüklenmiş dipol
  5. E) Çözünür                          İyon – indüklenmiş dipol

 

2) 2 kg su örneğinde 1,6 mg gümüş iyonu bulunmaktadır.Buna göre, bu çözeltideki gümüş iyonunun derişimi kaç ppm’dir?

 

3)Kütlece % 30’luk 80 gram NaOH çözeltisinden 20 gram su buharlaştırılıyor.

Buna göre, oluşan yeni çözeltide NaOH’nin kütlece yüzdesi kaçtır?

 

5) )   I)   8 gr su 2 gryemek tuzu                                            

  1. II)   3 gr su 1 gr yemek tuzu
  2. II)   450 gr su 50 gr yamek tuzu

Yukarıdaki çözelti örneklerinin

kaynama ve donma noktalarını sıralayınız.                            

 

7)Kütlece %40 ‘lık 250 gram H2so4 ‘ün sulu çözeltisi 500 mldir.Buna göre çözeltinin özkütlesi kaç gr/mldir.

 

 

9) %20 ‘lik 160 gram HCl çözeltisinde

40 gr daha HCl çözünürse karışımın % derişimi kaç olur?

 

10) Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız?

31-05-2015 08-22-20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir