9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172- EKOYAY – Şikayetçiyim adlı metin

 1. “Şikâyetçiyim” adlı metnin iletisini bir cümleyle ifade etmeye çalışınız. Bu iletinin metin içinde belli bir cümleyle açıkça ifade edilip edilmediğine bakınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü ola­rak ifade ediniz.

 

“Gereksiz yere şikayet etmek insana bir şey kazandırmaz.”

 

 1. “Şikâyetçiyim” adlı metnin ana düşüncesini bulunuz. Metnin ana düşüncesinin soyut bir kavramı mı, teknik bir düşünceyi mi, siyasal bir düşünceyi ya da yeni bir buluşu mu ifade ettiği­ni söyleyiniz.

Düşünüp taşınmadan gereksiz yere her şeyden şikayet etmek insana bir fayda sağlamaz.

 

 1. “Şikâyetçiyim” adlı metnin kaleme alındığı dönem ile ana düşüncesi arasındaki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.

Yazar, bu yazısında toplumun psikolojisini dile getirmiştir. Yazar, günümüzde her şeyden kolayca bıkan, güzelliklerin farkına varamayan insanların her şeyden şikayetçi olmalarını anlatmıştır. Toplumdaki bu sorunu dile getirmiştir.

 1. Etkinlik: Yukarıdaki parçanın ana düşüncesinden hareketle bir şiir, bir hikâye veya bir tiyat­ro yazılıp yazılamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Yazılabilir. Şikayet konulu satirik bir şiir yazılabilir. Her şeyden şikayet eden bir insanla ilgili bir tiyatro eseri ya da bir hikâye yazılabilir.

 

 1. Yazarın, ana düşünceyle okura iletmek istediği mesajları, sizin (okur) bu mesajlar karşısın­daki tutumunuzu dikkate alarak metni yazar-ana düşünce-okur ilişkisi açısından yorumlayınız.

Yazar, gereksiz yere her şeyden şikayetçi olmanın insana bir şey kazandırmayacağını anlatmak istemiştir. Okurun da bu mesajı anlayıp yorumlayarak davranışlarına yön vermesini istemektedir.

 

 1. Etkinlik: “Şikâyetçiyim” adlı metinden hareketle aşağıdaki yönergeleri yerine getiriniz.
 2. a) Metinde yer alan yapı birimlerini inceleyerek cümlelerin anlamca hangi ortak düşünceler etrafında paragrafı oluşturduğunu açıklayınız.
 3. b) Metnin ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri aşağıdaki şe­mada boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.

Ana düşünce:

Her şeyden şikayet eden bir toplum haline geldik.

Her şeyden gereksiz yere şikayet etmek insana bir şey kazandırmaz.

 

Yardımcı düşünceler:

“Biz adam olmayız.” deyip kendimizden şikayet ederiz.

Şikayet bazen bir tehdit unsuru olarak kullanılır.

Şikayet doğru zamanda ve doğru yerde yapılmalı.

Millet olarak günümüzde olduğu gibi geçmişte de şikayete meraklı bir toplumduk.

Her şeyden şikayetçi olma konumuz şarkılara bile konu olmuştur.

 

 1. c) Metni meydana getiren anlam ve yapı birliklerinin oluşturduğu metin planını inceleyiniz.

 

Ana düşünce ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler arasındaki anlam ilgisini belirle­yiniz.

 

 1. paragraf: Şikayetçi olmak karakterimizin bir parçasıdır.
 2. paragraf: Şikayeti bir tehdit olarak kullanıyoruz.
 3. paragraf: Kimi kime şikayet edeceğimizi genellikle bilmiyoruz.
 4. paragraf: Başkasının bizden şikayetçi olmasından çekiniriz.
 5. paragraf: Divan edebiyatında şikayet konulu şiirler çoktur.
 6. paragraf: Asıl şikayet etmemiz gereken şikayetin kendisidir.
 7. paragraf: Yersiz şikayet hoş karşılanacak bir durum değildir.

Ana düşünce: Gereksiz şikayet etmek insana bir fayda sağlamaz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir