8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-) Yüce Allah’ın kaderde takdir ettiği olayların yeri ve zamanı gelince takdir ettiği şekilde ortaya çıkmasına ne denir?

 1. Kaza
 2. Kader
 3. İrade
 4. Takdir

2-) Allah insanlara hangi özellikleri verdiği için yapmış olduğu davranışlardan sorumlu tutmaktadır?

a-Akıl ve hayat

b-Akıl ve rızık

c-Akıl ve özgürlüğü

d-Akıl ve Kutsal Kitaplar

3-)Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye olarak değerlendirilemez?

 1. A) Okul yaptırmak
 2. B) Ramazan’da yüz kişilik iftar yemeği vermek
 3. C) Cami yaptırmak
 4. D) Köprü yaptırmak

4-İslam çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar (iddaa, loto, piyango vb.) gibi kazançlar da dinimizce haram sayılmıştır.

 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu bilgiyi destekler niteliktedir?

 1. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör.” (İnsan;3)
 2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. (Necm;39)
 3. “… Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez.” (Zümer;7)
 4. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik” (Beled;10)

5-Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye olarak değerlendirilemez?

 1. A) Okul yaptırmak B) Ramazan’da yüz kişilik iftar yemeği vermek
 2. C) Cami yaptırmak D) Köprü yaptırmak

6-Arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat’ta bekleyerek yapılan ve ahirette Allah’ın huzurunda bekleyişi hatırlatan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Vakfe       B) İhram C) Mikat         D) Say

7-Hac ne zaman yapılır?

 1. a) kurban bayramı günlerinde
 2. b) ramazan ayı ile kurban bayramı arasında
 3. c) ramazan ayında
 4. d) ramazan bayramı günlerinde

8-İhrama girip, Kâbe’yi tavaf, safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme şeklinde yalpan ibadete ne ad verilir?

 1. Hac
 2. Vakfe
 3. Umre
 4. Say

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere yedi başak veren danenin durumu gibidir” (bakara s. 261)

9-Yukarıdaki ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. İhtiyaçları olanlara yardım edenler cennete gireceklerdir.
 2. Bu gibi ayetler Müslümanları zekât vermeye teşvik eder.
 3. Allah için vermek bir kayıp değil aksine çok büyük bir kazançtır.
 4. Zekât ve sadaka gibi ibadetlerin Allah katındaki değeri çok büyüktür.

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde kurban etiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 1. a) Bir kısmı ev halkı için ayrılmalıdır.                             b)Bir kısmı fakirlere dağıtılmalıdır.

c)Bir kısmı satılabilir                                                       d)Bir kısmı misafirlere ikram edilmelidir

 

11-Hz. Muhammed’in bir Yahudi cenazesi gördüğünde ayağa kalkması onun hangi yönünü ortaya çıkarır?

 1. a) İnsana değer vermesi
 2. b) Güvenilir olması
 3. c) Hoşgörülü olması
 4. d) Danışarak iş yapması

 

 

 

 

 

12- Peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin getirdikleri tekliflere “ Vallahi Güneş’i sağ elime Ay’ı sol elime verseniz Allah’tan bana bir emir gelmedikçe bu davamdan vazgeçmem ” buyurmuştur.

Yukarıdaki hadis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 1. Peygamberimiz hakkı söylemekten çekinmezdi.
 2. Peygamberimiz cesaretliydi.
 3. Peygamberimiz sabırlıydı.
 4. Peygamberimiz hoşgörülüydü.
 5. Hz. Muhammed (s.a.s) hastaları ziyaret eder, cenaze- lere katılır insanlar arasında ayırım yapmazdı.
 6. Hz. Muhammed(s.a.s) savaşlarda ağaç, hayvan ve yaşlılara dokunulmamasını emrederdi.
 • Hz. Muhammed(s.a.s) namazdayken çocuk ağlaması duyunca namazı kısa tutardı.
 1. Hz. Muhammed(s.a.s) her şeyi anlayışla karşılamıştır.

13-Yukarıdaki ifadelerde peygamberimizin hangi özelliğine hiç değinilmemiştir?

 1. Cesaretli olması
 2. Merhametli oluşu
 3. Hoşgörülü olması
 4. İnsanlara değer vermesi

14-Aşağıdakilerden hangisi İslam dinin ikinci temel kaynağıdır?

 1. a) İslam alimlerinin kitapları       b) Kur’an-ı Kerim
 2. c) Sünnet (Hadis-i şerif)        d) Deney ve Gözlem

15-Aşağıdakilerden hangisi, gusül abdestin farzlarından değildir?

 1. a) Yüzümüzü yıkamak
 2. b) Ağzımıza su vermek
 3. c) burnumuza su vermek
 4. d) Bütün vücudu yıkamak

16– Eda: “İslam dini ergenlik çağına gelmemiş kimseleri mükellef (sorumlu) saymaz.”
Rümeysa: “Evet, dinimize göre akıl sağlığını kaybetmiş kimseler de sorumlu değildir.”
Elif: “Aynı şekilde iradesi elinden alınmış olan kimseler yaptıklarından sorumlu tutulmamıştır.”

Eda, Rümeysa ve Elif’in sözleri hangi konu üzerinedir?

 1. a) Aklı kullanmak çok önemli bir özelliktir.
  b) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
  c) Kur’an sıkça aklı kullanmayı öğütler.
  d) Dinen sorumlu olmanın gerektirdiği şartlar.

 

B-Ayetel Kürsi’yi   yazınız. (10 puan)

 

 

C-Amentü duasını yazınız.10 puan

 DOSYAYI İNDİR: 8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir