9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 2014-2015 EKOYAY Yayınları

  1. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 2014-2015 EKOYAY Yayınları

DEĞERLENDİRME SORULARI

  1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
  • Olay çevresinde oluşan edebî metinler; ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ metinler ve GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ metinler diye iki­ye ayrılır.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçe­neği işaretleyiniz.

  • Hikâye göstermeye bağlı edebî türdür.      Doğru ( )-Yanlış (X )
  • Orta oyunu göstermeye bağlı edebî türdür.           Doğru ( X ) – Yanlış ( )
  • Aynı temanın anlatmaya bağlı anlatımı ile göstermeye bağlı anlatımı arasında dil ve ifade biçimi bakımından farklılık bulunmaz.    Doğru ( )-Yanlış ( X )

 

  1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  2. Bir gün Fransızların ünlü heykeltıraşı Rodin’e “Bir heykeli nasıl yapıyorsunuz?” diye sorar­lar. O da tek cümleyle şu cevabı verir: “Taşın fazlasını atıyorum, geriye heykel kalıyor.”

Rodin’in heykel yapmayla ilgili olarak söylediği bu sözüyle, yazılı anlatıma ilişkin aşağıda­ki yargılardan hangisi arasında bir paralellik vardır?

A)Yerinde verilen örnekler, yazarları uzun uzun açıklamalar yapmaktan kurtarır.

B)İletilmek istenen düşünceye uygun bir anlatım biçimi seçme, başarının ana koşuludur.

C)Yazma ustalığı, sözcüklerin tüm anlatım boyutlarını tanımayı gerektirir.

D) Yazılı anlatımda güzellik, anlatımı gereksiz sözcüklerden arındırma ve yalınlaştırmayla sağlanır.

E)Bir yazının kalıcı olmasını sağlayan temel nitelik, onun dil ve anlatım özelliğidir.

1996 – ÖSS

 

CEVAP: D

  1. Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla kalmaz, aynı zamanda ona istediği biçimi de verir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A)Her yazar, hangi türde yazarsa yazsın, yapıtlarının konularını yaşamdan alır.

B)Yazma, yazarları yaşama bağlayan, düşsel ve düşünsel boyutlu yaratıcılık isteyen bir eylemdir.

C)Roman, öykü, oyun gibi yazınsal ürünlerde, okurlara, değişik yaşamlar sunulur.

D)Günlük yaşamla beslenmeyen, dil değeri taşımayan yapıtlar kalıcı ve etkili olamaz.

E) Roman, öykü, oyun gibi türlerde yazılmış yapıtlar, yazıldıkları dönemi yansıtır ve

onu yönlendirir.

1998 -ÖSS

 

CEVAP: E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir