9. Sınıf Dil ve Anlatım Kurtarma Yazılısı Soru ve Cevapları

2014-2015 9. sınıf dil ve anlatım dersi kurtarma sınavı soruları ve cevapları:

 

1. “Beni dinliyor musunuz?” cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Heyecan bildirme

B) Alıcıyı harekete geçirme

C) Göndericilik

D) Dil ötesi

E) Kanalı kontrol

 

2. Ahmet trafik polisinin “dur” işaretiyle arabayı kenara çekti. Deli gibi bir yağmur yağıyordu. Arabadan inme­den camı açtı. Trafik polisinin ağır adımlarla arabaya yaklaşmasını dikiz aynasından seyretti.

Bu parçada gördüğünüz iletişim unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Gönderici Alıcı Mesaj
A) Dur işareti Ahmet Trafik polisi
B) Ahmet Trafik polisi Dur işareti
C) Trafik polisi Ahmet Dur işareti
D) Trafik polisi Dur işareti Ahmet
E) Ahmet Dur işareti Trafik polisi

I. Dil, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına ve çağlar boyu sürdürülmesine yardımcı olur.

II. Dil, geçmişin bilinmeyen dönemlerine ışık tutma­mızı sağlar.

III. Dil, içimizdeki güzel duygu ve düşünceleri çevre­mize aktarmamıza yardımcı olur.

Dilin yukarıda numaralandırılmış özellikleri ile bu özelliklerin ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1 II 111
A) eğitim sosyoloji kültür
B) kültür tarih edebiyat
C) tarih sanat bilim
D) kültür bilim eğitim
E) edebiyat kültür tarih

4. Rizeliyle Ankaranın konuşma dilindeki farklılığı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lehçe B) Şive C) Kültür dili

D) Ağız         E) Argo

 

5. I. Yaprakların dökülmesi

II. Bahçe duvarının boyanması

III. Yolların taşla döşenmesi

IV. Telefonla konuşma

V. Uçakla geziye çıkılması

Yukarıdakilerden hangisi doğal göstergedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V

 

 

6. Türkçe köken bakımından (I) dil ailesine, yapı bakı­mından ise (II) diller grubuna mensuptur.

Yukarıdaki açıklamada numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1 li
A) Ural-Altay çekimli
B) Hint-Avrupa tek heceli
C) Bantu eklemeli
D) Ural-Altay eklemeli
E) Çin-Tibet tek heceli

 

7. Atabetü’l Hakayık Türkçenin hangi dönemine ait bir eserdir?

A) Göktürk Dönemi

B) Uygur Dönemi

C) Karahanlı Dönemi

D) Osmanlı Türkçesi Dönemi

E) Çağdaş Türkçe Dönemi

 

8. “Sana ne kadar bağlı olduğumu tüm dünya biliyor.” cümlesinde vurgu hangi sözcüktedir?

A) Sana           B) bağlı           C) ne kadar

D) tüm dünya E) biliyor

 

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uvmaz?

A) Mutfakta biri var zannedip beni suçlama.

B) Pamuk işçileri ağustosta Adana yöresine taşınır.

C) Vali devletin en vüksek kademesindeki memur­dur.

D) Koltuk takımlarının yüzünü sarı bir kumaşla kap­lattım.

E) Yokuş aşağı inerken nefis bir manzara gözleri büyülüyordu.

 

ıo. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır?

A) Onu ilk gördüğümde örgülü saçlı, küçücük bir kızdı.

B) Yepyeni bir çağ var önümüzde yaşanacak.

C) Kısacık ömrüne birçok yararlı iş sığdırmıştı.

D) Seksen günde devr-i alem yaşamış birileri.

E) Türkçenin güzelliğine hayran olmuştu.

 

11. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin

Yukarıdaki dizelerin ikisinde de görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü daralması

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz düşmesi

D) Sert sessiz benzeşmesi

E) Ünlü yumuşaması

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılmasından kay­naklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Ona beşyüz soruluk bir test verdim.

B) Bardağına doldurduğu kuşbumunu yudumlaya­rak merdivenleri indi.

C) Savaşlarda birçok suçsuz insan kırılmıştı.

D) Çocuğa suçiçeği aşısı yaptırdınız mı?

E) Eski günlerin özlemini yüreğinde hissediyordu.

 

13. Aşağıdaki sözcüklere “-a, -e” eki getirildiğinde hangisinin son ünsüzü yumuşamaz?

A) sanat B) ağaç C) geyik D) dip E) güç

 

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han­gisi basit sözcüklerle kurulmuştur?

A) Açık açık konuşur, kimseden çekinmezdi.

B) İnsanlar konser alanına akın akın geliyordu.

C) Öğretmenle göz göze gelince, tahtaya kalktım.

D) Cevabını bile bile, neden soru sorup duruyorsun.

E) Akıllı akıllı oturan çocuklar bu muydu, diye şaştım.

 

15. “Fırsat varken dost edinmeye bak, dost edin­mede fırsatlardan yararlanmayı bil.” anlamındaki atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.

B) Dost, kara günde belli olur.

C) Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.

D) Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı.

E) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

 

16. I. Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.

II. Söz, sözü açar.

III. Dile gelen, ele gelir.

IV. Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

V. Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.

Yukarıdaki atasözülerinden hangi ikisi, anlam­ca birbirine yakındır?

A) I. ve II.      B) I. ve IV.

C) III. ve V.   D) IV. ve V.

E) III. ve IV.

 

 

17. Haydi Abbas vakit tamam

Akşam diyordun işte oldu akşam

Cahit Sıtkı’nın yukarıdaki dizelerinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 4 B) 5 C) 1 D) 3 E) 2

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda bir deyim kullanılmıştır?

A) Her zaman olduğu gibi bana yine oyun etti.

B) O, kurnazdır; bütün rakiplerini tuzağa düşürür.

C) İş yapmaya niyetli değil, işi yokuşa sürüyor.

D) Hakan, sınıf arkadaşı Suat’ı yine faka bastırdı.

E) Yıllardır birlikte çalıştığı ortağını tongaya bastırdı.

 

19. Kuyruk’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?

A) Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin kuyru­ğu olamam ben.

B) Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe uzadığını görmek ne acı.

C) Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca he­men kuyruğunu sallar.

D) Kuyruğu, kurduğumuz kapana kısılmış, orada öy­lece duruyor.

E) Mahallenin afacan çocukları kendinin kuyruğuna teneke bağlamışlar.

 

20. Bu tarihi kim yazdı yavrum

Kim çizdi ak kâğıtlara

Asya’nın kirli yüzünü

Avrupa’nın sabunlu ellerini

Sen bu sıralarda dirsek çürüttün de öğrendin

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Somutlaştırma

B) Ad aktarması

C) Doğadan insana aktarma

D) İnsandan doğaya aktarma

E) Duyular arası aktarma

 

CEVAPLAR:

1-E 6- D 11- B 16- B
2- C 7- C 12- A 17- D
3- B 8- D 13- A 18- C
4- D 9- B 14- C 19- B
5-A 10- A 15- D 20- B

 

9. sınıf dil ve anlatım dersi kurtarma yazılısı sorularını word belgesi olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsniz.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Kurtarma Sınavı Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir