9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Kurtarma – Telafi Yazılısı

 1. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Ortak Sınav – Telafi (Kurtarma) Yazılısı – Soruları

 

 1. Aşağıdaki numaralı parçalardan hangisi edebî metindir? Nedenleriyle birlikte yazınız.
 2. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da bu sabahtan itibaren başlayan sağanak yağışın özellikle Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ve Küçükçekmece gibi ilçelerde ciddi anlamda hissedileceğini belirterek, ”İlgili ilçelere uyarılarımızı yaptık, vatandaşlarımızı da uyarıyoruz” dedi.” (Anadolu Ajans)

 

 1. “Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
  Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
  İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;
  O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.
  Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
  Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
  Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
  Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
  İstanbul benim canım;
  Vatanım da vatanım…
  İstanbul,
  İstanbul…”

Necip Fazıl Kısakürek

 

 

2.)       Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
Şiirdeki tüm dizelerin hecelerinin sayıca eşit olması kuralına ……………………….. denir.

Bir milletin maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserler …………………………. oluşturur.

……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

Manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına  ……………………     denir.

İki dörtlük ve iki üçlükten meydana gelen, on dört dizeli Batı şiirine  ………………   denir.

 

 

3.)      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.

 

 • “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

Nice bin atlı  kapılmıştı fetih rüzgarına”  beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır. (     )

 • Kasidenin fahriye bölümünde şair kasideyi sunduğu kişiyi över. (     )
 • Tuyuğ ve rubai nazım şekilleri tek dörtlükten oluşan nazım şekilleridir. (     )
 • Tiyatro metnine benzer biçimde oluşturulmuş şiirlere dramatik şiir denir. (     )
 • Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür. (     )

 

4.)      Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını karşılarına yazınız.

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler.   ( …………………………………………….)

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı.            ( …………………………………………….)

Mecnun bu aşkı bilseydi, kendinden utanırdı.    ( …………………………………………….)

Aslanlarımız maçı  dört sıfır kazanmış.            ( …………………………………………….)

Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline.   ( …………………………………………….)

 

 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

 1. Aşkı, yağmuru,

Tramvay sesini,

Otelciyi…

Ve bir mısra mırıldanıyorum

Sıcak bir yemek lezzetinde

 

Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 1. Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 2. Serbest ölçüyle yazılmıştır.
 3. Yarım uyak kullanılmıştır.
 4. Redif kullanılmıştır.
 5. Biçim özelliklerine önem verilmiştir.

 

 1. Bir geniş tebessüm oldu sessizlik

Bütün ürperişler zümrüt ve altın

Ve ruh baş ucunda bu parıltının

Susuzluktan ölen ürkek bir geyik

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 1. dizeyle IV. dize arasında tam uyak vardır.
 2. Redif vardır.
 3. Sarma uyak dizilişine sahiptir.
 4. Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 5. dizeyle II. dize arasında tam uyak vardır.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi sanatçıyla zanaatkar arasındaki farklardan biridir?.
 1. Zanaatkârın, bilinen ve tekrar edilen bir çalışma ortaya koyması
 2. Sanatçının eğitim düzeyinin yüksek olması
 3. Zanaatkârın sanat eseri üretemeyecek malzemelerle çalışması
 4. Sanatçının nesnel değerlendirmelerden uzak durmaması
 5. Zanaatkârın ekonomik kaygılar taşımadan çalışması

 

 1. Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

 1. Yaşlı bir nine oluncaya kadar çok yaşa

Barış masalları anlat, ölüm değil torunlarına

 1. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

 1. İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

Göğün mağrur bakışlı bulutları.

 1. İşim gücüm budur benim,

Gökyüzünü boyarım her sabah,

 1. Bir mide düşünürüm midemde,

Bir ayak düşünürüm ayağımda

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?
 2. Toprağı boyadım otlar ağladı / Oturdum, kalkmadım otlar ağladı
 3. Buluta yaslandım, ışığı tuttum / Seni hatırladım, seni unuttum
 4. Topladım yolları eyledim yumak / Musalladan gayrı görmedim durak
 5. Aydınlığa koştum karanlık çıktı / Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı
 6. Yok yere yokluğu vurdum dün gece / Gönlümü toprağa serdim dün gece

 

 1. Her nere gidersen eyle talanı,
  Öyle yap ki ağlatasın güleni,
  Bir saatte söyle yüz bin yalanı,
  El, bir doğru söz söylerse inanma.

 

Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Telmih
 2. Tariz
 3. Hüsn-i talil
 4. Teşbih
 5. Tevriye

 

 • Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bil­gilerden hangisi yanlıştır?
 1. Her beyti kendi içinde uyaklıdır..
 2. Konu bakımından kasideye benzer.
 3. Divan edebiyatında beyit sayısı en fazla olan nazım biçimidir.
 4. Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geç­miştir.
 5. Daha çok aruz ölçüsünün kısa kalıpları kullanılır.

 

 • Altı temel bölümden meydana gelen kasidenin ilk bölümüne (I), şairin methini yapacağı, övgüye değer niteliklerini sıralayacağı konuya gireceği ikinci bölümüne (II), adına kaside yazdığı kişiyi övdüğü üçüncü bölümüne (III), araya sıkıştırdığı gazel tarzındaki dördüncü bölümüne (IV), şairin kendisin övdüğü, sanatının inceliklerinden bahsettiği beşinci bölümüne (V), şairin övdüğü kimse ve kendisi için Allah’tan ikbal, saadet, uzun ömür ve başarı dilediği son bölüme de (VI) denir.

Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?

 1. girizgâh, nesib, fahriye, methiye, tegazzül, dua
 2. nesib, girizgâh, fahriye, tegazzül, methiye, dua
 3. girizgâh, teşbib, fahriye, methiye, tâc, dua
 4. nesib, girizgâh, fahriye, dua, methiye, tegazzül
 5. nesib, girizgâh, methiye, tegazzül, fahriye, dua

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
 2. Hece ölçüsünün kullanılması
 3. Dilinin sade olması
 4. Dörtlük nazım biriminin kullanılması
 5. Genellikle tam ve zengin kafiyenin kullanılması
 6. Sözlü geleneğe dayanması

 

BU SORULARI WORD DOSYASI OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Kurtarma Yazılısı Soruları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.