9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISIDIR (18.12.2007)

ADI:…………………  SOYADI:………………..  NO:………….SINIFI…………

 

Düşkünlere kılar ihsan dediler

                Eğlen bir karşımda dur nazlı nazlı

                Sallanı sallanı geçen güzel yâr

                Ben senin derdinden olmuşum hasta

                Âşıklar derdine Lokman dediler

                İnsafa gel hâlim sor nazlı nazlı

                Bağrımda yaramı sar nazlı nazlı

                Seni güzellere hayran dediler

 

1.   Yukarıdaki dizleri anlam bütünlüğünü dikkate alarak a-b-c-b/d-d-d-b kafiye düzenine göre iki dörtlük hâline getiriniz.(10)

2.   Yukarıdaki şiirde geçen kafiye ve redifleri bulunuz.(10)

3.   Yukarıdaki şiirin ölçü ve durağını bulunuz. (5)(………………………………………….)

4.   Yukarıdaki şiirden bir söz sanatı bularak bulduğunuz söz sanatının özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayınız.(5)

5.   Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir?(5)(……………………………………………….)

6.   Yukarıdaki şiirin hangi şiir geleneğiyle yazıldığını gerekçeleriyle açıklayınız.(10)

 

            Süzme çeşmün gelmesün müjgân müjgân üstine

                Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine

 

                Rîze-i elmas eker her açtığı zahme o şûh

                Lutfu var olsun ider ihsân ihsân üstine

 

                Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr

                Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstine

 

                Yardan mechur iken düşdük diyâr-ı gurbete

                Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstine

 

                Hem mey içmez hem güzel sevmez dimüşler hakkına

                Eylemişler Rasih’e bühtân bühtân üstine

 

7.   Bu şiirin hangi şiiri geleneğiyle yazıldığını gerekçeleriyle açıklayınız.(10)

8.   Bu şiirin nazım birimini ve nazım şeklini yazınız.(5)(……………………………………………………..)

9.   Bu şiirin üçüncü beytini açıklayarak, beyit kullanılan söz sanatını bulunuz.(10)

10. Şiirin birinci beytindeki kafiye ve redifleri bulunuz.(10)

11. “Nazlı nazlı” redifli şiir ile “üstine” redifli şiirleri tema bakımından karşılaştırınız.(5)

 

Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber                         Biliyorum, kolay değil yaşamak;

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?                        Ama işte

                      (Necip Fazıl Kısakürek)                                    Bir ölünün yatağı hala sıcak,

                                                                                                 Birinin saati işliyor kolunda.

                                                                                                 Yaşamak kolay değil ya kardeşler

                                                                                                Ölmek de değil;

                                                                                                Kolay değil bu dünyadan ayrılmak           

                                                                                                                                   (Orhan Veli Kanık)

 

12.  Yukarıdaki iki şiiri, şair ve zihniyet ilişkisini göz önünde bulundurarak karşılaştırınız?(10)

13. Divan şiiri nazım şekillerinden üç tanesinin ismini yazınız.(5)(………………………………………)

            9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları İNDİR                                                                                                   

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir