9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  1. DÖNEM 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. YAZILISIDIR

SORULAR

-B-

Benim teg hiç kim zar ü perişan olmasın yâ Rab   (teg:gibi; kim:kimse; zar:ağlayan; ü:ve;

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın yâ Rab       esîr-i derd-i aşk:aşk derdinin esiri; dağ-ı

(Fuzûlî )       hicran:ayrılık acısıyla yaralanmış)

  1. 1. Yukarıdaki şiiri aşağıda verilen özelliklere göre inceleyiniz.15p.

NAZIM ŞEKLİ:

NAZIM BİRİMİ:

ÖLÇÜSÜ:

KAFİYE ŞEMASI VE ÇEŞİTLERİ:

AİT OLDUĞU NAZIM ŞEKLİNİN HANGİ BEYTİ OLDUĞU:

 

Yunus okur diller ile

Şol kumru bülbüller ile       (Şol:şu; kumru:bir kuş türü)

Hakk’ı seven kullar ile

Çağırayım Mevlâ’m seni

(YUNUS EMRE)

2– Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdaki maddelere cevap veriniz.15p.

NAZIM ŞEKLİ:

NAZIM BİRİMİ:

ÖLÇÜSÜ:

KAFİYE ŞEMASI VE ÇEŞİTLERİ:

AİT OLDUĞU EDEBİ DÖNEM:

 

3- Aşağıdaki  şiirin nazım şekli ve nazım türü nedir, açıklayarak yazınız. 15p.

Ay yansın ağalar, güneş tutulsun;

Parladı parladı çalın kılıncı.

Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın

Mevlâ’nın aşkına basın kılıncı.

(Köroğlu)

 

 

 

Sen raksına dalarken için titrer derinden,       (Kelebek balerin anlamında kullanılmıştır.)

Çiçekli bir bahçede bir beyaz kelebeğin,

Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden,

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

(Faruk Nafiz Çamlıbel-SANAT)

 

4– Yukarıdaki şiirde şairin “sen” ve “biz” diye ifade ettikleri kimlerdir?10p.

 

 

  1. Bazen kader, gelen bora gibi zorludur;

Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak

 

Dizelerde geçen edebi sanatları gösteriniz.10p.

 

  1. “Reşat Nuri, romanlarında, hikayelerinde toplumun yaşadıklarını anlatıyordu. Ancak o, edebiyatın her şeyden önce bir dil sanatı olduğunu bilen bir yazardı. Ünü, okul çocuklarından yurdun en uzak köşelerindeki insanlara kadar yayılmıştır. Yediden yetmişe herkes onun eserlerini zevkle okumuştur. Başka yazarların ne dediğini anlayamayanlar Reşat Nuri’de kendi dillerini buluyorlardı çünkü.”

Yukarıdaki paragrafa göre Reşat Nuri’nin toplumun her kesimi tarafından okunmasının nedeni nedir?(10p)

 

7.Aşağıdaki şiirde şair ahengi hangi ögelerle sağlamaktadır? (10 p)

Karadutum, çatal karam, çingenem                Nar tanem, nur tanem, bir tanem                Ağaç isem dalımsın salkım saçak                Petek isem balımsın ağulum                Günahımsın, vebalimsin.                Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan                Yoluna bir can koyduğum                Gökte ararken yerde bulduğum                Karadutum, çatal karam, çingenem

Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

8.Aşağıdaki zihniyeti yönünden inceleyiniz. (15 p)

Yunus bunda gelen gülmez

Hiç kimesne murâd almaz

Bu fenâ kimseye kalmaz

Yürü ey bî-vefâ dünya               Yunus Emre

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Sorulaı İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir