6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

“Gerek bilim gerekse sanat alanında yaratıcı düşüncenin sürekliliği ancak okumakla sağlanabilir. Okumakla kendini yenilemekten uzak bilim adamı, dönüp dönüp aynı şeyleri söylemek zorunda kalır. Saplantılardan, hoşgörüsüzlükten kurtulamaz. Okumayan sanatçı; bildiği, tanıdığı birkaç büyük ustaya öykünmenin ötesine geçemez. Yalnız bilim adamlarıyla sanatçılara değil toplumda değişik alanlardaki kişilere de bilginin sınırsızlığını, insanın baş erdemi hoşgörüyü ancak okumak öğretir. Kişi, okurken kendi dışındaki inançlara, bakış biçimlerine, duygulara, düşüncelere saygılı davranmanın önemini gitgide daha çok kavrar. Kişinin düşüncesi, duyguları yeni bilgilerle sürekli değişir, parıltı kazanır. Evet, okumak değiştirir bizi. Değişmek ise yaratıcı kılar.”

(İlk dört soruyu parçaya göre ve kendi cümlelerinizle cevaplandırınız.)(Her soru 5 puandır)

Okumayan sanatçı hangi sorunlarla karşılaşır?
Okumak kimlere neler öğretir?
Düşüncenin sürekliliği nasıl sağlanır?
Bu parçadan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?

S.5 Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri inceleyiniz. Bu eklerin kelimelere kazandırdığı anlamları düşünerek yapım eki mi çekim eki mi olduğunu belirtiniz. (5 p)

Kelime

Kelimenin Kökü ( isim –fiil  kökü)

Aldığı ek

Yapım eki

Çekim eki

kulaklık        
sevgi        
geldi        
teyzesi        
kitapçı        

 

S.6 Aşağıdaki kelimelerin kökünü yazarak, bu köklerin isim kökü mü yoksa fiil kökü mü olduklarını ilgili yerlere ( x ) işareti koyarak belirtiniz. (5 p)

Kelime

Kelimenin Kökü

Aldığı Ekler

İsim Kök

Fiil Kök

Gözlemiş

 

 

 

 
Kovul-        
Sular        
Bileklik        
Kalemlik        

S.7Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır? (5 p)
a.Onun kim olduğunu bilmeden ileri geri konuşuyor.

b.Boyacılar bugün işi bitiremeyecekler.

c.Bütün bu olup bitenleri senin aklın alıyor mu?

d.Okulda büyük bir gezi düzenlendi.

S.8 Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda bir sözcüktür? (5 p)
a) Yetki              b) Akıl                  c) Yazılı                     d) Koşmak

S.9 Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? (5 p)
A)YazlığımızB)TerlikçiC)ArabalardanD)Bilginlik

S.10 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır ?(5 p)
a)Her  şeyolacağına varır.b)Birtakım insanlar beni kızdırmaya çalışıyor.

c)Bir  çoğuseni anlamamakta ısrar ediyor.d)Kitaplardan herhangi  birigerekebilir.

 

S.11 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? (5 p)
a)kitaplıkb)çalışkanc)okuld)durak

S.12 Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür? (5 p)
A) YazlıkB)  SimitçiC)  BalıkD)  Bilgi

S.13 Aşağıdaki eklerden hangisi, “odun” sözcüğünün anlamını değiştirir? (5 p)
a) –lar b) -cuc) -dan    d) –a

S.14 Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?    (5 p)

A) bilgi                    B) meslektaş                   C) sorguç           D) kedimiz

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

S.15 Yukarıdaki özdeyişi açıklayan bir kompozisyon yazınız.(30 p)

 

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir