9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 55

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 55
8. İlahi adlı şiirden bir imge: Deli gönlün taşıp sular gibi çağlaması
İnsanın bazı olaylardan etkilenmesi, çok duygulanması şiirde yukarıdaki imgeyle ifade edilmiş.
1. Gazelden bir imge: Aşk bir ilahi mumdur, ben ona doğru uçan kelebeğim (pervane) diyor şair. Bu imgeyle ilahi aşka ulaşmak istediğini ifade etmiş.
2. Gazelde şair kendisinin aşkının Mecnun’un aşkından daha büyük olduğunu ifade etmiş. Aşkını Mecnun’un aşkıyla karşılaştırarak bir imge oluşturmuş.
Serenad adlı şiirde sevgilinin kapısına mevsim gibi gelmesi, gözlerinde bulut, saçlarında çiğ olması ifadesiyle imge yapılmış.
Kitapta yer alan şiirlerden birkaç imge örneği verildi. Bu imgeler, duygu ve düşünceleri daha etkili bir şekilde ortaya koymaktadır. İmgelerle dile getirilenleri doğal dille anlatmaya kalktığımızda hayal gücü, çağrışım ortadan kalkar; basit, sıradan bir anlatım görülür.

9. Şiirleri dil bakımından karşılaştırdığımızda hepsinde de şiirsel bir anlatım görülüyor. Gazellerde yabancı sözcüklere daha fazla yer verilmiş. Fuzuli’nin gazelinde Azeri Türkçesinin özellikleri görülüyor. (meni, menem)  Yunus Emre’nin İlahi adı şiirinde 13-14. yüzyıldaki Türkçenin ses, söyleyiş özellikleri görülmekte. (taşdun, yaşum, irmez, ilümden) Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan şiirler (Serenad, Sitem, Ben Sana Mecburum, Mihriban) günümüz Türkçesinin özelliklerini yansıtıyor.
10. Yukarıdaki şiir parçalarında ilk anlamları dışına kullanılan kelime ve kelime gruplarının altlarını çiziniz. Bu kelimelerin ilk anlamları dışında kullanılma sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

9. sınıf Türk edebiyatı Ekoyay cevapları diğer sayfalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.