9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 50

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 50

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 50
1.  “Semai” adlı şiirde, dizeler nasıl düzenlenmiştir? Bu düzenleniş ile şiirin bütününü oluştu­ran anlam parçaları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Semai adlı şiirde dizeler dörtlük oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Her dörtlük dört dizeden meydana gelmiş. Dörtlükler anlam bütünlüğüne sahiptir. Dörtlüklerin bir araya gelerek anlam bütünlüğü oluşturmasıyla şiirin teması ortaya konmuştur.

2.  “Semai” adlı metinde sonlarındaki benzeşen sesleri bularak uyak düzenini bir şemayla gös­teriniz. Bu şemaya göre şiirdeki dizelerin sıralanışı ile ahenk unsurları arasında nasıl bir ilişki ol­duğunu açıklayınız.

23-10-2014 17-33-08

3.  “Semai” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Dörtlüklerde anlatılanlar ile şiirin teması arasında­ki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.
Şiirde “ilahi aşk” işlenmiştir. Şiirdeki tema ilahi aşktır. Her dörtlükte ilahi aşkın farklı bir yönü dile getirilmiştir.

4.  Sınıfa getirdiğiniz şiirler ile “Semai” şiiri üzerinde birimleri birleştiren bir düşüncenin, bir ga­yenin olup olmadığını, bu birimlerin nasıl birleştiğini şiirlerde gösteriniz. Birimleri birleştirme tarzı dönemden döneme değişir mi? Sözlü olarak ifade ediniz.

Şiirlerde birimler, belli bir duygu veya düşünce etrafında birleşir.  Birimleri birleştirme tarzı dönemden döneme değişir. Halk şiirinde dörtlükler kullanılırken, divan şiirinde beyitler, modern şiirlerde serbest birimler veya dörtlükler kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir