9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 49

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 49

3.

6. Şiirlerin ait oldukları şiir gelenekleri:

1.1. Metin: Serbest şiir

1.2 Metin: Halk şiiri, tasavvuf şiiri geleneği

1.3 Metin: Serbest şiir

1.4 Metin: Biçim olarak divan şiiri, içerik olarak Tanzimat şiiri geleneği

1.5 Metin: Biçim olarak divan şiiri, içerik olarak Tanzimat şiiri geleneği

7. “Anadolu Gerçeği” şiiri ile 48. sayfadaki 1.3 ve 1.4. metinlerin ifade tarzları dikkate alındı­ğında Türk şiirinde bir yergi geleneğinden söz edilebilir mi? Metinlerde şairlerin dönemlerinde­ki zihniyeti hangi yönleriyle yerdiklerini sözlü olarak ifade ediniz.

Türk şiirinde yerginin önemli bir yeri vardır. Divan şiirinde Nef’i, halk şiirinde Seyrani yergileriyler tanınmıştır. Bu metinlere bakarsak, Anadolu Gerçeği şiirinde Anadolu gerçeğini bilmeyenler yeriliyor. 1.3 nolu metinde dünyayı umursamayan, dünyadaki gelişmelerden bihaber insanlar yerilmektedir. Ziya Paşa’nın 1.4 nolu şiirinde kendi kültürüne, dinine sırt çevirip Batı’yı körü körüne taklit edenler eleştiriliyor.

8. 1.1. metinde, şairin şiirine “Anadolu Gerçeği” ismini vermiş olmasının sebepleri neler olabilir?

Şair, Anadolu’nun sadece doğal güzelliklerini, kültürünü anlatıp geri kalmışlığını, yoksulluğunu görmezden gelenlerin dikkatini çekmek amacıyla şiirine Anadolu Gerçeği adını vermiştir.

9. “Anadolu Gerçeği” adlı metinde şairin amacı Anadolu’yu anlatmak mı yoksa Anadolu insa­nından kopuk olduğunu düşündüğü bir zihniyeti eleştirmek midir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınız­la paylaşınız.

Şiirde ağırlıklı olarak Anadolu insanından kopuk zihniyetin eleştirildiğini görüyoruz. Eleştiriyle birlikte şair, bizlere Anadolu gerçeğini de anlatıyor.

10. “Anadolu Gerçeği” adlı metinde şairin “Savuş git içimizden.” diye seslendiği kişinin duygu ve düşünce dünyası hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Anadoluyu tanımayan, Anadolu insanını küçümseyen, Anadolu kültürünü beğenmeyen bir kişi olabilir.

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 47

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 48

9. sınıf Türk edebiyatı Ekoyay cevapları diğer sayfalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.