9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 47, 48

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 47, 48

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 47, 48
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•Çince, Bask dili, Afrika dilleri yalınlayan (tek heceli) dillerdendir.
•Dünya dil aileleri ses sistemi, yapı ve söz dizimleri bakımından grupla­ra ayrılır.
•Almanca Hint Avrupa Dil Ailesinin bir üyesidir.

2.Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Asya kollarından biri değildir?
A.SanskritçeB. FlemenkçeC. Tarihî Avestçe
D.ErmeniceE. Farsça
3. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’ne mensup dillerin özelliklerinden biri değildir?
A. Hepsinin eklemeli (bağlantılı) diller olması
B. Hepsinde ünlü uyumunun bulunması
C. Söz diziminde sözcüklerin sıralanışının aynı olması
D. Hepsinin aynı kaynaktan gelip gelmediğinin belli olmaması
E. Sözcüklerin, söz içerisinde değişikliğe uğramaması
CEVAP: E
4. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’nin kollarından biridir?
A. ArapçaB. AkadçaC. Samoyed Dilleri
D. ArnavutçaE. KeltçeCEVAP: C5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini söyleyiniz.
Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup, sondan eklemeli bir dildir.

6. Türkçenin dönemlerini söyleyiniz.

7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe Dönemine aittir?
A. Tatar TürkçesiB. Kırgız Türkçesi
D. Anadolu TürkçesiE. Kazak Türkçesi
C. Doğu Türkçesi

CEVAP: D

8. Aşağıdakilerden hangisi Ural – Altay Dil Ailesi’nin Ural koluna ait değildir?
A. Macarca
B. Fince
C. Moğolca
D. Ugorca
E. Permce

CEVAP: C

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türk dilinin tarihî gelişimiyle ilişkili değildir?
A. Anadolu Türkçesinin, XV. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle başlaması
B. Doğu Türkçesinin. Hakaniye ve Çağatay koluna ayrılarak devam etmesi
C. Osmanlı Türkçesinin, Batı Türkçesinin devamı olması
D. Türkiye Türkçesinin İstanbul ağzı temelinde oluşması
E. Kazakça, Kırgızca, Özbekçe gibi Türk yazı dillerinin XX. yüzyılın başında ortaya çıkması

CEVAP: A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.