9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Ekoyay Yayınları

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 34

1.    Roman, hikâye gibi edebî eserlerde anlatılanların başka bir iletişim aracıyla da anlatılıp anlatılamayacağını sözlü olarak ifade ediniz.

Roman, hikâye gibi edebi metinlerde anlatılanlar, gerçeğin aynısı değildir. Bu eserlerde gerçek hayattan alınanlarla yazarın hayal gücü bir araya getirilip kurmaca bir dünya oluşturulur.  Bu eserlerde anlatılanlar, tam olarak başka eserlerde ortaya konamaz. Benzer olarak anı, gezi yazısı gibi metinlerle anlatılabilir. Anı, gezi yazısı türlerinde gerçek olduğu gibi aktarılır. Bu eserlerde kurmaca yoktur. Roman, hikâyede kurmaca vardır.
2.    “ Edebiyat ve Hayat” adlı metinde dış dünyaya (yaşanılan gerçeklik) ait unsurların edebiya­ta aktarılması hangi ifadelerle dile getirilmiştir? Yazara göre edebiyatın dış dünyaya ve insana ait hangi unsurları bünyesinde barındırdığını sözlü olarak ifade ediniz.
Yazara göre edebiyat, dış dünyaya ait gerçekliği kurmacaya dönüştürür, sanatlı bir üslup kullanarak anlatır. Edebiyat, dış dünyanın gerçeklerini, sosyal yapıyı, gelenekleri, siyasi kurumları, toplumun tüm yönlerini, kişilerin ilgi alanlarını, psikolojisini, kültürler arası ilişkileri bünyesinde barındıran geniş bir dünyadır.
3. Yazar, okuduğunuz yazıda, edebî metnin hangi özelliklerinden bahsetmektedir? Belirledi­ğiniz özellikleri tahtaya yazınız.
Yazara göre edebi metnin özellikleri şunlardır:
Edebiyatın başka bilimlere ihtiyacı vardır.
Edebi metnin ana malzemesi dildir.
Edebi metnin merkezinde insan vardır.
Duygu, düşünce ve hayal gücüne dayanır.
Amacı güzel olanı ortaya koymaktır.
Bugünkü ve geçmiş toplumların özelliklerini yansıtır.
Kullanılan kelimeler hayata ait kelimelerdir.

9. sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları diğer sayfalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.