9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 35

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 35

4. Metinde, edebî eserin varlık sebebinin hangi ifadelerle dile getirildiğini sözlü olarak ifade ediniz.

Metne göre edebi eserlerin varlık sebebi, insan yaşamına ayna tutmasıdır.

5. Yazar, edebî metinlerin yazıldıkları dönemle ilişkili olduklarını nasıl ifade etmektedir? Açık­layınız.

Yazar, “Bir sanat eserinin kurgusal dünyasına dalan insanın gerçek hayatla sanat arasında, ayrımdan çok benzerlik bulacağı muhakkaktır.” sözüyle edebi metinlerin yazıldıkları dönemle ilişkili olduklarını ifade etmiştir.

6. “Edebiyat ve Hayat” adlı metnin yapı birimlerini belirleyiniz. Yapı birimleri arasındaki an­lam bütünlüğünün hangi unsurlar aracılığıyla sağlandığını açıklayınız. Metnin yapı birimlerini bir şema üzerinde gösteriniz. Bu birimlerin metindeki anlam bütünlüğünü nasıl sağladığını tar­tışarak metnin iskeletini gösteren bir şema oluşturunuz.

Bu metnin yapı birimleri cümleler ve paragraflardır. Bunlar anlamlı bir ifade kalıbı içinde birleşmişlerdir. Bu birleşimde bağlaçların, kelime gruplarının , cümle ögelerinin de payı vardır.

7. “Edebiyat ve Hayat” metninde, yazarın dilin hangi işlevlerini kullandığını sebepleri ile bir­likte açıklayınız.

Edebiyat ve Hayat adlı metinde dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

  1. Etkinlik: Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirini farklı kişilere okumuş ve şiirin onlar­da bıraktığı tesirleri gözlemlemiştiniz. “Otuz Beş Yaş” şiirinden hareketle edebî bir metnin farkl kişilerde farklı tesirler bırakmasının sebeplerinin neler olabileceğini aşağıdaki noktalı yere yazı­nız.

Bu farklılıkların sebepleri şunlar olablir:

Eğitim düzeyi

Yaş

Sanat ve edebiyat anlayışı

Sözcük dağarcığı

Duygu ve hayal gücü

Psikolojik durum

Hayat koşulları

İlgi ve zevkler

2. Etkinlik: Seyrettiğiniz bir filmi kısaca anlatınız. Filmde anlatılanların ve görülenlerin aynısının gerçek hayatta yaşanıp yaşanamayacağını tartışınız. Tartışma sonunda edebî metnin de yaşanılan gerçekliği olduğu gibi yansıtıp yansıtamayacağını sözlü olarak ifade ediniz.

9. sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları diğer sayfalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir