9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları – 2014-2015 – Sayfa 31

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları – 2014-2015 – Sayfa 31

4. Etkinlik: Yukarıdaki şiiri 2, 3, 4 ve 5. metinlerle ifade farklılıkları, işlevleri ve gerçeklikleri ba­kımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Deniz Ufkunda 2, 3, 4 ve 5. Metin
İfade farklılıkları Uyak ve rediflerin oluşturduğu ses benzerlikleriyle ahenkli, akıcı bir anlatım sağlanmıştır. Anlatım düz bir şekilde yapılmıştır. Şiirsel anlatıma yer verilmemiştir. Yalnız “Beş Şehir” adlı metinde sanatlı anlatım görülmektedir.
İşlevleri Edebi bir zevk ver­mek, bir duyguyu sezdirmek ama­cıyla yazılmıştır. Dil şiirsel işlevde kullanılmış. Bu metinler öğretmek, düşün­dürmek, düşün­celeri değiştirmek amacıyla yazıl­mıştır.. Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır.(3. metin olan “Beş Şehir” metninde bilgi vermenin yanında sanatlı söyleyişe de yer verilmiş.)
Gerçeklikleilişkisi Anlatılanlar gerçeğin şa­irdeki yorumudur. Ağırlıklı olarak duygu ve hayallere yer verilmiştir. Anlatılanlar ger­çeklikle doğrudan ilişkilidir.

Anlama – Yorumlama
1. “Kelimeleri Tatlandırmak” adlı metinde yer alan “Yazar denen adamın işi nedir ki? Harfler di­zisinden cafcaflı saraylar kurmak… Allah’ın kendisine üflediği candan bir nefes de kelimelere üfle­mek. Kelimeleri canlandırmak, sonra onların içine kendi dünyasını kurmak, süsleyip giydirmek ve okurun yüreğine salıvermek.” ifadelerini yorumlayınız.
Yazarın kelimelere ruh kazandırdığını, onlara hayat verdiğini, onlarla estetik bir dünya oluşturup okuyucuya dil zevki yaşattığını anlatıyor.

2. Gruplar oluşturunuz. 3, 4, 5 ve 6. metinlerin yazılış amaçlarını belirleyiniz. Bu metinlerden hangisinde duyguların yoğun bir biçimde dile getirildiğini sözlü olarak ifade ediniz.

3, 4, 5. metinler bilgi vermek amaçlı oluşturulmuş öğretici metinlerdir. Burada 3. metin bilgi vermenin yanında okuyucunun düşüncelerini etkilemeyi, bakış açısını değiştirmeyi de amaçlamaktadır. 3. metin öğretici metin olmanın yanında sanatsal özellikler de taşımaktadır.
6. metin güzel duygular oluşturmayı amaçlayan, hissettirmeyi ve sezdirmeyi öne çıkaran bir sanat metinidir.

3. Sınıfa getirdiğiniz haber yazısı, açıklama yazısı, eleştiri yazısı gibi metin örneklerini ifade bi­çimleri bakımından karşılaştırınız. Metinlerin yazılış amaçları ile kullanılan dil arasında nasıl bir ilişki olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.

4. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar kullanılan iletişim araçlarından belli başlıları­nı tahtaya yazınız. Bu iletişim araçları içinde yazının yerini ve önemini sözlü olarak ifade ediniz.

5
3, 4, 5. metinler birer öğretici metindir. 6. metin sanat metnidir. (3. metin öğretici metindir ancak yazarın üslubu gereği bu metinde sanatsal özellikler yer almaktadır.)

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI:

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI – EKOYAY YAYINLARI – 2014-2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir